Αποφάσεις Δ.Σ

Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 19 Visual Arts Initiator ΙΙΙ- Αλλά Μην Το Πεις Σε Κανέναν | Mystery 19 Visual Arts Initiator ΙΙΙ – But don’t tell anyone».

Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή του 5ου παραδοτέου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) που αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου Αξιολόγησης της Εταιρείας.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «ΜΥΣΤΗΡΙΟ 89 ELEFSINA BY NIGHT_light installations».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου ΜΥΣΤΗΡΙΟ 73 ΣΙΝΕΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ | MYSTERY 73 CINEMA PARADISE: INDUSTRIES OF COEXISTENCE”.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου ΜΥΣΤΗΡΙΟ 73 ΣΙΝΕΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ | MYSTERY 73 CINEMA PARADISE: INDUSTRIES OF COEXISTENCE”.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «PERSEPHONE RECONSIDERS HER FATE».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης συμπαραγωγής για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 35_ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ».

Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την ματαίωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών γραφιστικής, στρατηγικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παραγωγής περιεχομένου στις ψηφιακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) για τις ανάγκες της προβολής του έργου και των δράσεων της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

What's on
Days
Hours
Minutes