Αποφάσεις Δ.Σ

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Ψήφισμα για την απόδοση τιμής στην εκλιπούσα Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023, Δέσποινα Γερουλάνου.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης «Μυστήριο 26_Η Δική μου Ελευσίνα: Ματιές στην Πόλη».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 171_Κατασκευάζοντας την Ουτοπία».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 32_“OPEN ELEUSIS-Ένα ντοκυμαντέρ, πολλές ιστορίες».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 93_ΞΥΛΙΚΙ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 83_SPE MELIORE MORIENDI».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο_84 Πανηγύρι (στη Γιορτή του Αγίου Γεωργίου) | LIVE CINEMA – ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ – ΣΕΙΡΗΝΕΣ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών έργων «Μυστήριο_42 Futuring Waters | Mystery_42 Futuring Waters και Μυστήριο_43 Το σχολείο των κυμάτων και των ζιζανίων | Mystery_43 School of waves and weeds».

Λήψη απόφασης για την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, για επιπλέον ένα (1) έτος

What's on
Days
Hours
Minutes