Αποφάσεις Δ.Σ

Πρόσκληση 27ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την αποδοχή σχεδίου σύμβασης χορηγίας σε είδος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την οριστικοποίηση των όρων και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης χορηγίας.

Λήψη απόφασης για την αποδοχή σχεδίου σύμβασης χορηγίας σε χρήμα και σε είδος της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την οριστικοποίηση των όρων και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης χορηγίας.

Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης, την έγκριση της δαπάνης, τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, σε εξωτερικό συνεργάτη, την Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού Μέσων, Αναλυτικού Πλάνου Προβολής και η Υλοποίησή του για τη διαφημιστική προβολή του έργου και των δράσεων της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 24_Ανατομίας μιας Μεταμόρφωσης»

Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – PILOT CITIES “CULTURE AND SUSTAINABLE CITIES: LEARNING WITH CULTURE 21 ACTIONS IN EUROPE».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης “Mystery 54_Mobile Lab” (Μυστήριο 54_Κινητό Εργαστήριο) στην Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης Δ.Σ. (διά περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Πρόσκληση 25ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την ένταξη του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εργαζομένων Πολιτιστικού & Δημιουργικού Τομέα» στις δράσεις της ELEUSIS 2023, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

What's on

MARCH

Days
Hours
Minutes
What's on

ΜΑΡΤΙΟΣ

Days
Hours
Minutes