Αποφάσεις Δ.Σ

Χορηγική Πολιτική

Πρόσκληση 31ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης, τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Sub.4.8-2023 Ελευσίνα: Ψηφιακή Πλατφόρμα Προβολής & Διανομής Έργου Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης».

Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση της καλλιτεχνικής δράσης «Μυστήριο 69_GREEKIES».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Mystery_85 City Patterns (Μυστήριο_85 Μοτίβα της Πόλης)»

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση της καλλιτεχνικής δράσης «ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΣ 2023»

Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση της καλλιτεχνικής δράσης «U(R)TOPIAS – Ακαδημία Χορογραφίας» – Σεζόν Β.

Πρόσκληση 30ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την σύναψη Συμφώνου Αμοιβαίας Συνεργασίας μεταξύ του «ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. A.E.» και της «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» για την ανάπλαση και διαμόρφωση του εμβληματικού κινηματογράφου «ΕΛΕΥΣΙΣ» σε πολυχώρο πολιτισμού και εκδηλώσεων καλλιτεχνικών έργων.

Πρόσκληση 29ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

What's on

MARCH

Days
Hours
Minutes
What's on

ΜΑΡΤΙΟΣ

Days
Hours
Minutes