Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την έγκριση ειδικής παραχώρησης σε εμπόρους του Δήμου Ελευσίνας της χρήσης υποκαταστημάτων κατά τη διάρκεια της Τελετής Έναρξης στις 4 Φεβρουαρίου 2023.

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης (διά περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την σύναψη Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. A.E.» και της ELEUSIS 2023 και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την υπογραφή αυτής.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο_34 Πρόσωπα | Mystery_34 Faces of Elefsina» της εικαστικής φωτογράφου Lina Bertucci.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 44 Heiner Goebbels 7 Στήλες | Mystery 44 Heiner Goebbels 7 Columns».

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση της δράσης «21 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ, μια Ημεροδρομία για την Ελευσίνα».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης συμπαραγωγής για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 108_Kamares».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο_0 Μυστήρια Μετάβασης – Τελετή Έναρξης».

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

What's on

MARCH

Days
Hours
Minutes
What's on

ΜΑΡΤΙΟΣ

Days
Hours
Minutes