Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 171_Κατασκευάζοντας την Ουτοπία».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 32_“OPEN ELEUSIS-Ένα ντοκυμαντέρ, πολλές ιστορίες».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 93_ΞΥΛΙΚΙ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 83_SPE MELIORE MORIENDI».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο_84 Πανηγύρι (στη Γιορτή του Αγίου Γεωργίου) | LIVE CINEMA – ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ – ΣΕΙΡΗΝΕΣ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών έργων «Μυστήριο_42 Futuring Waters | Mystery_42 Futuring Waters και Μυστήριο_43 Το σχολείο των κυμάτων και των ζιζανίων | Mystery_43 School of waves and weeds».

Λήψη απόφασης για την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, για επιπλέον ένα (1) έτος

Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών γραφιστικής, στρατηγικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παραγωγής περιεχομένου στις ψηφιακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) για τις ανάγκες της προβολής του έργου και των δράσεων της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023

Λήψη απόφασης για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών από απόσταση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής της «Τράπεζα Optima bank AE» και ορισμός εκπροσώπων.

What's on
Days
Hours
Minutes