Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 82_Rebetiko».

Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 29|Ελευσίνα. Ωμό Μουσείο» .

Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την υλοποίηση του προγράμματος καθοδήγησης και ανάπτυξης ικανοτήτων «Capital Connections».

Λήψη απόφασης για την έγκριση της πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την υλοποίηση του καλλιτεχνικού έργου «ΜΥΣΤΗΡΙΟ 56 | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2030/MYSTERY 56 | CULTURE 2030 MEETING» για τα έτη 2022 και 2023.

Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023

Λήψη απόφασης για την για την έγκριση της δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση της καλλιτεχνικής δράσης «Μυστήριο 50_EcoCulture Festival^»

Πρόσκληση της 21η Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023

Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε.) στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Αισχύλεια 2022»

Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης (διά περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023

Πρόσκληση της 20ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (διά περιφοράς) της ELEUSIS 2023.

What's on

MARCH

Days
Hours
Minutes
What's on

ΜΑΡΤΙΟΣ

Days
Hours
Minutes