Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού κινηματογραφικού έργου ντοκιμαντέρ με τίτλο «Δυτικές Πολιτείες»

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 109_Το Σωματίδιο Higgs».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 76_Don’t Look Back».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση της δράσης «Μυστήριο 37_Φωνές της Ελευσίνας».

Λήψη απόφασης για την ανανέωση της σύμβασης εργασίας του Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021.

Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης (διά ζώσης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023

Λήψη απόφασης αποστολής αιτημάτων επιχορήγησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο φάκελο υποψηφιότητας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν προς: 1. το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 2. την Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και 3. το Δήμο Ελευσίνας

Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης (διά περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισμού της «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» για το Οικονομικό Έτος 2022.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης συνδιοργάνωσης του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 60_MetamorphoSEA».

What's on

MARCH

Days
Hours
Minutes
What's on

ΜΑΡΤΙΟΣ

Days
Hours
Minutes