Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την έγκριση της πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «InSituRealities | Eleusis Documentary Festival 2023».

Πρόσκληση 30ης Συνεδρίασης Δ.Σ. (διά ζώσης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας και της ELEUSIS 2023 για την συνδιοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου Χωριού και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την υπογραφή αυτού.

Πρόσκληση 29ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου του ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελευσίνας για την ονοματοδοσία της κεντρικής αίθουσας του «Σινέ Ελευσίς» σε κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων «Δέσποινα Γερουλάνου».

Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 189 Μύθοι & Θρύλοι της Ελευσίνας».

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 151 A Rave Down Below» σε επιμέλεια Πάνου Γιαννικόπουλου.

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 59 U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας».

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 20 Performing Arts Initiator Αφηγηματική Αρχαιολογία».

What's on
Days
Hours
Minutes