Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την έγκριση Ενιαίου Πρακτικού Διενέργειας του Ανοικτού άνω των ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «SUB.4.8-2023 ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΈΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 132_SKY ABOVE ELEFSINA».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 95_Επιφάνεια/Mystery 95_Epiphany» του καλλιτέχνη Κώστα Μπασάνου.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 95_Επιφάνεια/Mystery 95_Epiphany» του καλλιτέχνη Κώστα Μπασάνου.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 48_Αστερισμοί».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης συμπαραγωγής για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «ΜΥΣΤΗΡΙΟ 35_ΠΕΡΣΕΣ. Το ταξίδι στο πεδίο των ψυχών».

Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο_31 ΟΙ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΙ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 13_Ε_ΦΥΓΑ»

Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης, την έγκριση της δαπάνης, τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμηθειών κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθειες Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ψηφιακής Κατασκευής “Innovation Lab”.

What's on
Days
Hours
Minutes