Αποφάσεις Δ.Σ

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης (διά ζώσης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «ΜΥΣΤΗΡΙΟ 111 Ο Πήλινος Στρατός της Ελευσίνας – MYSTERY 111 Eleusis Terracotta Army» του καλλιτέχνη Juan Esteban Sandoval

Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 100_Τα Ιερά Τραγούδια»

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης (δια περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης (εξ αναβολής μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023

Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό «Sub.4.8-2023 Ελευσίνα: Ψηφιακή Πλατφόρμα Προβολής & Διανομής Έργου Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την καταβολή συμβολικού ποσού ως αποζημίωση χρήσης στους ιδιοκτήτες αλιευτικών που διέθεσαν τα αλιευτικά τους στο πλαίσιο της Τελετής Έναρξης.

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης, τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Sub.4.8-2023 Ελευσίνα: Ψηφιακή Πλατφόρμα Προβολής & Διανομής Έργου Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης».

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης (διά περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

What's on

MARCH

Days
Hours
Minutes
What's on

ΜΑΡΤΙΟΣ

Days
Hours
Minutes