Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση σε Δημόσια διαβούλευση του Τεύχους Διεθνούς Διαγωνισμού «Aνάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης από απόσταση, ιστοσελίδα παρουσίασης Culture GR Next και επιμορφωτικά σεμινάρια» στο πλαίσιο του Έργου: «Sub.1.1 – 2023 Eleusis: Κέντρο Ανάπτυξης Ικανοτήτων Επαγγελματιών Πολιτιστικού & Δημιουργικού Τομέα» κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5179151

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2023 «Aνάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης από απόσταση, ιστοσελίδα παρουσίασης Culture GR Next και επιμορφωτικά σεμινάρια»

Προκήρυξη της Διακήρυξης του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Προμήθειες Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ψηφιακής Κατασκευής “Innovation Lab” 4/2023

Προκήρυξη της Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών γραφιστικής , στρατηγικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παραγωγής περιεχομένου στις ψηφιακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) για τις ανάγκες της προβολής του έργου και των δράσεων της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.»

Διευκρινίσεις ΙΙ για το Διαγωνισμό με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 183593 της Πράξης «Sub.4.8-2023 Ελευσίνα: Ψηφιακή Πλατφόρμα Προβολής & Διανομής Έργου Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»

Διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 183593 της Πράξης «Sub.4.8-2023 Ελευσίνα: Ψηφιακή Πλατφόρμα Προβολής & Διανομής Έργου Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού – ψηφιακή πλατφόρμα προβολής & διανομής έργου πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού για τη διαφημιστική προβολή και την προώθηση του έργου και των δράσεων της 2023 Ελευσίς

Διακύρηξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού Μέσων, Αναλυτικού Πλάνου Προβολής και η Υλοποίησή του για τη διαφημιστική προβολή του έργου και των δράσεων της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ELEUSIS 2023 (ΜΕ Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 160897)

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες Ανανέωσης και Αγοράς Συνδρομών και Λογισμικών Προγραμμάτων Πολυετούς Δαπάνης της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας

[ΕΛΗΞΕ] Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών κάλυψης της θέσης γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και συμβούλου Παρακαταθήκης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών κάλυψης της θέσης γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και συμβούλου Παρακαταθήκης

Νέα Θέση Εργασίας: Βοηθός Γενικού Συντονισμού Παραγωγής

What's on
Days
Hours
Minutes