Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακύρηξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού Μέσων, Αναλυτικού Πλάνου Προβολής και η Υλοποίησή του για τη διαφημιστική προβολή του έργου και των δράσεων της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ELEUSIS 2023 (ΜΕ Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 160897)

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες Ανανέωσης και Αγοράς Συνδρομών και Λογισμικών Προγραμμάτων Πολυετούς Δαπάνης της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας

[ΕΛΗΞΕ] Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών κάλυψης της θέσης γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και συμβούλου Παρακαταθήκης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών κάλυψης της θέσης γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και συμβούλου Παρακαταθήκης

Νέα Θέση Εργασίας: Βοηθός Γενικού Συντονισμού Παραγωγής

Νέα Θέση Εργασίας: Στέλεχος Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών

Νέα Θέση Εργασίας: Στέλεχος Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών

Time Circus Arrival 04.02.23
Opening Ceremony
Days
Hours
Minutes