NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS

Διευκρινίσεις ΙΙ για το Διαγωνισμό με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 183593 της Πράξης «Sub.4.8-2023 Ελευσίνα: Ψηφιακή Πλατφόρμα Προβολής & Διανομής Έργου Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»

Ενδιαφερόμενος υπέβαλε στον διαγωνισμό αίτημα για διευκρινίσεις που παρατίθεται παρακάτω με πλάγιους χαρακτήρες, ακολουθούμενο από τις σχετικές απαντήσεις ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:

Αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ: 183593της Πράξης «SUB.4.8-2023 ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΈΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», παρακαλούμε να διευκρινιστεί:

1) Στο άρθρο 2.2.6.2 απαιτείται να αναγραφούν στο βιογραφικό σημείωμα οι ανθρωπομήνες ακόμα και στην περίπτωση των μελών της ομάδας έργου (πχ Σκηνοθέτη, Ιστορικό), όπου το προαπαιτούμενο είναι ο αριθμός των έργων και όχι η χρονική διάρκεια του έργου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ

2) Κατανοούμε από την διακήρυξη ότι υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των εξωτερικών συνεργατών και των υπεργολάβων. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί: (α) ότι όντως υπάρχει αυτή η διάκριση και σε τι συνίσταται (ενδεικτικά σελ. 26 παρ. β.iv); και (β)εάν τα απαραίτητα δικαιολογητικά των εξωτερικών συνεργατών είναι τα ίδια με αυτά των υπεργολάβων (βιογραφικό σημείωμα, ΥΔ υπογεγραμμένη μέσω Gov.gr).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εξωτερικοί συνεργάτες ονομάζονται συνήθως φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου χωρίς να είναι υπάλληλοι του αναδόχου, ενώ οι υπεργολάβοι είναι εταιρείες, που μπορεί να διαθέτουν υπαλλήλους της στην Ομάδα Έργου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, όπου αναφέρεται ότι προσκομίζονται βιογραφικά σημειώματα και Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των μελών της Ομάδας Έργου, είτε αποτελούν μόνιμο προσωπικό, είτε όχι (Άρθρο 2.2.9.2, παράγραφος Β.4, σελ. 26).

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME

Μυστήριο 137 Μετάβαση προς την επαγγελματική αλληλεγγύη

Μια σειρά συζητήσεων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων διοργανώνει από τις 6 έως τις 10 Μαρτίου η 2023 Ελευσίς, σε συνεργασία με το δίκτυο Culture for Change, για το μέλλον και την ανάπτυξη των συλλογικών πρωτοβουλιών των επαγγελματιών του πολιτιστικού χώρου.


Μυστήριο 176 Μέρες Κινηματογράφου

Από την 1η Μαρτίου έως τις 14 Απριλίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει στο Σινέ Ελευσίς το Μυστήριο 176 Μέρες Κινηματογράφου, τρία θεματικά τριήμερα προβολών ντοκιμαντέρ που σχετίζονται με το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα, την πόλη, αλλά και σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από καίρια και διαχρονικά ζητήματα. Πάντα με μια κρυφή φιλοδοξία να μετατραπεί η Ελευσίνα σε τοπόσημο μιας ξεχωριστής κινηματογραφικής εμπειρίας.


Μυστήριο 20 Performing Arts Initiator - Αφηγηματική Αρχαιολογία

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης διοργανώνει για πρώτη φορά στις 29 και 30 Μαρτίου, στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, συνέδριο με τίτλο “Αρχαιολογία και Αφηγηματικότητα” | Eπιτέλεση Αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφή ανθρώπινων εμπειριών. Η διήμερη αυτή συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο της σύνθετης δράσης τέχνης Μυστήριο 20 Performing Arts Initiator – Αφηγηματική Αρχαιολογία, με κύριο στόχο την ενθάρρυνση του διεπιστημονικού διαλόγου ανάμεσα στους τομείς των Τεχνών και της Αρχαιολογίας.


Πιλοτικές Πόλεις / Pilot Cities

Οι κάτοικοι της Ελευσίνας χαρτογραφούν τη θέση του πολιτισμού στην πόλη τους σήμερα
και διαμορφώνουν τις προτεραιότητες του αύριο.

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
What's on
Days
Hours
Minutes