NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS

Διευκρινίσεις ΙΙ για το Διαγωνισμό με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 183593 της Πράξης «Sub.4.8-2023 Ελευσίνα: Ψηφιακή Πλατφόρμα Προβολής & Διανομής Έργου Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»

Ενδιαφερόμενος υπέβαλε στον διαγωνισμό αίτημα για διευκρινίσεις που παρατίθεται παρακάτω με πλάγιους χαρακτήρες, ακολουθούμενο από τις σχετικές απαντήσεις ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:

Αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ: 183593της Πράξης «SUB.4.8-2023 ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΈΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», παρακαλούμε να διευκρινιστεί:

1) Στο άρθρο 2.2.6.2 απαιτείται να αναγραφούν στο βιογραφικό σημείωμα οι ανθρωπομήνες ακόμα και στην περίπτωση των μελών της ομάδας έργου (πχ Σκηνοθέτη, Ιστορικό), όπου το προαπαιτούμενο είναι ο αριθμός των έργων και όχι η χρονική διάρκεια του έργου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ

2) Κατανοούμε από την διακήρυξη ότι υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των εξωτερικών συνεργατών και των υπεργολάβων. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί: (α) ότι όντως υπάρχει αυτή η διάκριση και σε τι συνίσταται (ενδεικτικά σελ. 26 παρ. β.iv); και (β)εάν τα απαραίτητα δικαιολογητικά των εξωτερικών συνεργατών είναι τα ίδια με αυτά των υπεργολάβων (βιογραφικό σημείωμα, ΥΔ υπογεγραμμένη μέσω Gov.gr).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εξωτερικοί συνεργάτες ονομάζονται συνήθως φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου χωρίς να είναι υπάλληλοι του αναδόχου, ενώ οι υπεργολάβοι είναι εταιρείες, που μπορεί να διαθέτουν υπαλλήλους της στην Ομάδα Έργου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, όπου αναφέρεται ότι προσκομίζονται βιογραφικά σημειώματα και Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των μελών της Ομάδας Έργου, είτε αποτελούν μόνιμο προσωπικό, είτε όχι (Άρθρο 2.2.9.2, παράγραφος Β.4, σελ. 26).

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME

Μυστήριο 14 Ηuman Requiem in Eleusis

Το Μυστήριο 14 Ηuman Requiem in Eleusis, σε σκηνοθεσία Jochen Sandig και χορογραφία της Sasha Waltz, με τη συμμετοχή της 65μελούς Χορωδίας Ραδιοφωνίας του Βερολίνου (Rundfunkchor Berlin), έρχεται στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου.


Μυστήριο 109 Το Σωματίδιο Higgs

Μια συναρπαστική παράσταση σύγχρονου τσίρκου και χορού, το Μυστήριο 109 ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ HIGGS, σε σκηνοθεσία και χορογραφία της ομάδας κι όμΩς κινείται με αφορμή την ιδέα του Χαΐνη Δημήτρη Αποστολάκη και της χορογράφου Χριστίνας Σουγιουλτζή, παρουσιάζει η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης στο Αμφιθέατρο Παλαιού Ελαιουργείου το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου.

Μυστήριο 67 Αμολή

Η Δήμητρα και η αγροτική καλλιέργεια στο μεταβιομηχανικό Θριάσιο Πεδίo Της Αιμιλίας Μπουρίτη.

Στις 27 Αυγούστου και στις 14 και 23 Σεπτεμβρίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει το Μυστήριο 67 Αμολή – Η Δήμητρα και η αγροτική καλλιέργεια στο μεταβιομηχανικό Θριάσιο Πεδίο, στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο αντίστοιχα.

Μυστήριο 42 Futuring Waters

Η έκθεση και οι παράλληλες εκδηλώσεις του Μυστήριο 42 Futuring Waters μας συστήνει σε έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν μέσα από μια διαδικασία κοινής δημιουργίας, την οποία εμπνεύστηκε η καλλιτέχνιδα και εκπαιδευτικός Τζένη Μαρκέτου με τη βοήθεια Ελλήνων και διεθνών επιστημόνων, καλλιτεχνών, επιμελητών, αρχιτεκτόνων, αρχαιολόγων, ακτιβιστών αλλά και ενεργών πολιτών της Ελευσίνας ανάμεσα σε άλλους γύρω από τα δικαιώματα των νερών και την υδροπολιτική, μια σύνθετη πολιτική σκέψη γύρω από το νερό.


Μυστήριο 169 If the Wind Blows

Το έργο Μυστήριο 169 If the Wind Blows της διεθνούς εικαστικής καλλιτέχνιδας Mariko Hori με έδρα το Άμστερνταμ διερευνά τη σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και στην πόλη, ορμώμενο από τη γνωστή ιαπωνική παροιμία «Όταν φυσάει ο άνεμος, πλουτίζει ο βαρελοποιός», η οποία σημαίνει ότι οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να οδηγήσει σε μία απροσδόκητη έκβαση.

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
What's on
Days
Hours
Minutes