Συνοικισμοί – Ένα φεστιβάλ

Ένα διεθνές πολυμεσικό φεστιβάλ στο οποίο αποκρυσταλλώνονται η φιλοσοφία, οι βασικές αξίες και η μεθοδολογία της 2023 Ελευσίς, της προσπάθειας, δηλαδή, να επαναπροσδιορίσουμε τη μορφή και το περιεχόμενο της τέχνης στον δημόσιο χώρο με την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή του τοπικού δυναμικού.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στο φεστιβάλ επαναπροσδιορίζουν τη σχέση δημιουργού και θεατή, εστιάζοντας στη βιωματική εμπειρία και επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ύπαρξη μιας αμφίστομης ενέργειας: της ενσωμάτωσης της τέχνης στη σύγχρονη κοινωνία και της εμπλοκής του κοινού στις σύγχρονες και όχι μόνο τέχνες.

Το Συνοικισμοί – Ένα φεστιβάλ είναι η κατάληξη μιας μακροχρόνιας διαδικασίας που προσεγγίζει το εκρηκτικό κοινωνικοπολιτικό τοπίο της σύγχρονης Ευρώπης εστιάζοντας στα ζητήματα της ταυτότητας, του εθνικισμού και της δημοκρατίας. Προσπαθεί να φανταστεί το μέλλον της Ευρώπης, εκκινώντας από τρία διαφορετικά σημεία εισόδου: τα Βαλκάνια, την υπόλοιπη Ευρώπη και τον αραβικό κόσμο. Πραγματεύεται τη δυνατότητα μετάβασης της Ευρώπης και καλεί τους καλλιτέχνες να γίνουν αρχιτέκτονες μιας τέτοιας πορείας. Περιλαμβάνει δράσεις που ασχολούνται με κοινωνικοπολιτικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Παράλληλα, διοργανώνονται συζητήσεις σε συνεργασία με κατοίκους από διάφορες γειτονιές της Ελευσίνας. Το πρότζεκτ, αναδεικνύοντας Έλληνες και Ευρωπαίους καλλιτέχνες όπως και πολιτιστικούς φορείς, προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία, τον διαπολιτισμικό διάλογο και τη μεγαλύτερη αμοιβαία κατανόηση. Επιπλέον, τονίζει τα κοινά στοιχεία των ευρωπαϊκών πολιτισμών, της κληρονομιάς και της ιστορίας, συνδιαλέγεται με τα σημερινά ευρωπαϊκά ζητήματα και διασφαλίζει ένα ευρύ φάσμα και ποικιλία δραστηριοτήτων με υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα.

Θεματικός Άξονας

Άνθρωποι - Κοινωνία

Ο πρώτος άξονας διατρέχει το νήμα της εξέλιξης της κοινωνίας από την αρχαιότητα ως σήμερα, προκειμένου να συνδέσει το αλλότριο με το οικείο, να ανακαλύψει κρυμμένες πτυχές, μνήμες και στοιχεία πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Ο θεματικός άξονας Άνθρωποι | Κοινωνία εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή κοινωνία, στη συμπερίληψη, στον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε ο ένας με τον άλλο, μέσα από τις τρεις θεματικές έννοιες «Ευρώπη των πολιτών», «Ευρώπη, κόρη του Φοίνικα», «Ανθρώπινα μυστήρια».

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME

Το ημερολόγιο LANDSHIP των TimeCircus στα βιβλιοπωλεία!

Ανακάλυψε ολόκληρη τη διαδρομή των TimeCircus από την Αμβέρσα έως την Ελευσίνα – την μεγαλύτερη προσκυνηματική πομπή στα 3.500 χρόνια ιστορίας της πόλης! – μέσα από το ημερολόγιο LANDSCHIP που κυκλοφορεί πλέον στα βιβλιοπωλεία από την 2023 Ελευσίς!

THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
What's on
Days
Hours
Minutes