NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS

Νέα Θέση Εργασίας: Διευθυντής Παραγωγής

Η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης μέσω της της ICAP Executive Search & Selection αναζητά Διευθυντή Παραγωγής.

Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι ο αναλυτικός προγραμματισμός των απαιτήσεων και του χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης των δράσεων και ο καθορισμός του κόστους παραγωγής όλων των δραστηριοτήτων του καλλιτεχνικού προγράμματος, βάσει των κατευθύνσεων και περιορισμών που δίνονται από τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση και τις υποκείμενες σε αυτή Διευθύνσεις. Αντικείμενο της Διεύθυνσης επίσης είναι και η λεπτομερής παρακολούθηση και o συντονισμός της εκτέλεσης της παραγωγής.

Για την υποβολή του βιογραφικού σας, δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο παρακάτω linkhttps://bit.ly/3Atjmn3

Αρμοδιότητες:

 • Ο αναλυτικός προγραμματισμός των απαιτήσεων και του χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης των δράσεων.
 • Ο καθορισμός του κόστους παραγωγής όλων των δραστηριοτήτων του καλλιτεχνικού προγράμματος, βάσει των κατευθύνσεων και περιορισμών που δίνονται από τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση και τις υποκείμενες σε αυτή Διευθύνσεις.
 • Η εποπτεία και ο συντονισμός της εκτέλεσης παραγωγής, ο αναλυτικός προγραμματισμός, ο προϋπολογισμός και ο συντονισμός κάθε παραγωγής των έργων και δράσεων της Εταιρείας βάσει των κατευθύνσεων, οδηγιών και των κεντρικών καλλιτεχνικών επιλογών (π.χ. της επιλογής καλλιτεχνικών συντελεστών ή/και προσδιορισμός προδιαγραφών παραγωγής) της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.
 • Η προετοιμασία και η εισήγηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο ή/και το Διοικητικό Συμβούλιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού κάθε παραγωγής που συντάσσεται βάσει των παραπάνω.
 • Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης και τους εξωτερικούς συνεργάτες αυτών, με τους καλλιτεχνικούς συντελεστές, υπεύθυνους παραγωγής ή/και λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με τους όρους του εγκεκριμένου προγραμματισμού, καθώς και η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσής τους.
 • Ο αναλυτικός προσδιορισμός των τεχνικών προαπαιτούμενων εκτέλεσης της κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας, μετά από εισήγηση από το αντίστοιχο αίτημα του Τμήματος Κοστολόγησης, Τεχνικών Προδιαγραφών και Εκτέλεσης Παραγωγής και των εξωτερικών συνεργατών.
 • Η παρακολούθηση της εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών της παραγωγής κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας από τους υπεύθυνους υλοποίησης τους (π.χ. εσωτερικά στελέχη, εταιρείες παραγωγής).
 • Η κατάρτιση ετήσιων σχεδίων δράσης/προϋπολογισμών, απολογισμών και οποιαδήποτε άλλης εργασίας απαιτείται για την ορθή διοικητική λειτουργία της Εταιρείας.
 • Η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες για την ορθή εκτέλεση των παραγωγών.
 • Η ασφάλεια των συμμετεχόντων, του προσωπικού και των συνεργατών σε κάθε εκδήλωση, σε συνεργασία με την τεχνικό τμήμα και τους εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Η ίδια συμμετοχή και εποπτεία κατά την τεχνική προετοιμασία, όπου απαιτείται.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε συναφές αντικείμενο
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών
 • Προϋπηρεσία 7+ έτη σε πολιτιστικό φορέα ή συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς κατά προτίμηση φορέων του Δημοσίου
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες/αυτονομία
 • Ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και οργάνωση
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης
 • Αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε εταιρείες δημοσίου
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Ικανότητα να εργάζεται με πολυποίκιλες και διαφορετικές ομάδες.
 • Πνεύμα συνεργασίας και προσαρμοστικότητας
 • Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2)

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 30/09/2021.

*Η αμοιβή για τη θέση του «Διευθυντή Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής», όπως και οι αμοιβές για όλες τις θέσεις της Εταιρείας, υπάγεται στο ενιαίο μισθολόγιο ως Ν.Π.Ι.Δ. και αφορά μέγιστη απασχόληση ορισμένου χρόνου ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της Εταιρείας, χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε το με Ν. 4807/2021.

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME


Μυστήριο 14 Ηuman Requiem in Eleusis

Το Μυστήριο 14 Ηuman Requiem in Eleusis, σε σκηνοθεσία Jochen Sandig και χορογραφία της Sasha Waltz, με τη συμμετοχή της 65μελούς Χορωδίας Ραδιοφωνίας του Βερολίνου (Rundfunkchor Berlin), έρχεται στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου.


Μυστήριο 109 Το Σωματίδιο Higgs

Μια συναρπαστική παράσταση σύγχρονου τσίρκου και χορού, το Μυστήριο 109 ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ HIGGS, σε σκηνοθεσία και χορογραφία της ομάδας κι όμΩς κινείται με αφορμή την ιδέα του Χαΐνη Δημήτρη Αποστολάκη και της χορογράφου Χριστίνας Σουγιουλτζή, παρουσιάζει η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης στο Αμφιθέατρο Παλαιού Ελαιουργείου το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου.Μυστήριο 67 Αμολή

Η Δήμητρα και η αγροτική καλλιέργεια στο μεταβιομηχανικό Θριάσιο Πεδίo Της Αιμιλίας Μπουρίτη.

Στις 27 Αυγούστου και στις 14 και 23 Σεπτεμβρίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει το Μυστήριο 67 Αμολή – Η Δήμητρα και η αγροτική καλλιέργεια στο μεταβιομηχανικό Θριάσιο Πεδίο, στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο αντίστοιχα.
Μυστήριο 42 Futuring Waters

Η έκθεση και οι παράλληλες εκδηλώσεις του Μυστήριο 42 Futuring Waters μας συστήνει σε έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν μέσα από μια διαδικασία κοινής δημιουργίας, την οποία εμπνεύστηκε η καλλιτέχνιδα και εκπαιδευτικός Τζένη Μαρκέτου με τη βοήθεια Ελλήνων και διεθνών επιστημόνων, καλλιτεχνών, επιμελητών, αρχιτεκτόνων, αρχαιολόγων, ακτιβιστών αλλά και ενεργών πολιτών της Ελευσίνας ανάμεσα σε άλλους γύρω από τα δικαιώματα των νερών και την υδροπολιτική, μια σύνθετη πολιτική σκέψη γύρω από το νερό.


Μυστήριο 169 If the Wind Blows

Το έργο Μυστήριο 169 If the Wind Blows της διεθνούς εικαστικής καλλιτέχνιδας Mariko Hori με έδρα το Άμστερνταμ διερευνά τη σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και στην πόλη, ορμώμενο από τη γνωστή ιαπωνική παροιμία «Όταν φυσάει ο άνεμος, πλουτίζει ο βαρελοποιός», η οποία σημαίνει ότι οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να οδηγήσει σε μία απροσδόκητη έκβαση.

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
What's on
Days
Hours
Minutes