NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS

Συνάντηση ενημέρωσης για τους εμπόρους της Ελευσίνας σχετικά με την Τελετή Έναρξης

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης προσκαλεί σε συνάντηση ενημέρωσης τους εμπόρους της πόλης, την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 στις 18:00 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας (ΕΚΕΔΑ).

Σκοπός είναι η ενημέρωση του εμπορικού δυναμικού της πόλης για την Τελετή Έναρξης 4 & 5 Φεβρουαρίου και όλες τις λεπτομέρειές της καθώς και τους τρόπους συμβολής του στο εορταστικό διήμερο.

Την παρουσίαση θα κάνει ο Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Μιχαήλ Μαρμαρινός.

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME


Πόλη - Πολιτισμός - Παρακαταθήκη

Μια σειρά συζητήσεων με τίτλο Πόλη – Πολιτισμός – Παρακαταθήκη (3 Π) διοργανώνει η 2023 Ελευσίς στις 9, 16 και 26 Φεβρουαρίου στο Παλαιό Δημαρχείο και στο Αναψυκτήριο Ελευσίνας.


Μυστήριο 137 Μετάβαση προς την επαγγελματική αλληλεγγύη

Μια σειρά συζητήσεων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων διοργανώνει από τις 6 έως τις 10 Μαρτίου η 2023 Ελευσίς, σε συνεργασία με το δίκτυο Culture for Change, για το μέλλον και την ανάπτυξη των συλλογικών πρωτοβουλιών των επαγγελματιών του πολιτιστικού χώρου.

THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
What's on
Days
Hours
Minutes