NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS

Pilot Cities_Η επόμενη μέρα

Οι κάτοικοι της Ελευσίνας έθεσαν τις βάσεις της μακροπρόθεσμης πολιτιστικής στρατηγικής της πόλης τους, μέσα από το πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού Pilot Cities. Με βάση τον οδηγό αυτο-αξιολόγησης της ατζέντας Πολιτισμός 21 χαρτογράφησαν τη θέση που έχει ο πολιτισμός στην πόλη του σήμερα και διαμόρφωσαν τις προτεραιότητες του αύριο σε ένα εντατικό ολοήμερο εργαστήριο, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2019 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας.

Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν στη βάση της επαγγελματικής και εθελοντικής τους εμπειρίας σε δημόσιους, ιδιωτικούς και εθελοντικούς οργανισμούς και φορείς και, επιπλέον, στη βάση της διαφορετικότητας τους ως προς την ηλικία, το φύλο, την εθνοπολιτισμική καταγωγή, το επάγγελμα και την εκπαίδευση, με σκοπό να αποτελέσουν μια ομάδα αντιπροσωπευτική του συνολικού πληθυσμού της πόλης.

Κατά τη διάρκεια του συμμετοχικής αξιολόγησης, οι πενήντα Ελευσίνιοι συγκρότησαν τέσσερις ομάδες εργασίας, κάθε μία από τις οποίες εργάστηκε πάνω σε δύο αλληλένδετες θεματικές.

Τα ζευγάρια θεματικών τραπεζιών διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Πολιτισμός και Πολιτισμικά δικαιώματα/ Πολιτισμός, Ισότητα και Κοινωνική ένταξη
  • Πολιτισμός και Πολιτισμική κληρονομιά, Ποικιλομορφία και Δημιουργικότητα/Πολιτισμός και Εκπαίδευση
  • Πολιτισμός και Περιβάλλον/Πολιτισμός, Πολεοδομία και Αστικός Σχεδιασμός
  • Πολιτισμός και Οικονομία/Πολιτισμός, Γνώση και Πληροφορία

Κοινή θεματική και για τις τέσσερις ομάδες αποτέλεσε η Διακυβέρνηση του Πολιτισμού.
Κάθε θεματική αντιστοιχεί σε μία όψη της πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης, η οποία είτε αναπτύσσεται μέσα από οργανωμένες πολιτικές είτε μέσα από πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μία δέσμευση για τη μακροπρόθεσμη πολιτιστική στρατηγική της Ελευσίνας.

Η συμμετοχική διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης ανέδειξε τα ενεργά καλά παραδείγματα της πόλης αλλά και τις προοπτικές τους, αποκάλυψε τις ανάγκες και φανέρωσε τη δυναμική των ομάδων, τον εμπεριστατωμένο λόγο και τον διάλογο ως εργαλεία επιρροής, πειθούς και επαναπροσδιορισμού, αλλά και την αξία της πρόσβασης των πολιτών στον συμμετοχικό σχεδιασμό της πόλης.

Το απαιτητικό έργο της αυτο-αξιολόγησης αποτέλεσε το αρχικό στάδιο του συμμετοχικού σχεδιασμού Pilot Cities. Επόμενα βήματα αποτελούν ο σχεδιασμός βιώσιμων πολιτιστικών πολιτικών, η εφαρμογή τους και η επικοινωνία του συνολικού έργου.

Η Ελευσίνα αποτελεί την πρώτη ελληνική συμμετέχουσα πόλη στο πρόγραμμα Pilot Cities, μέσα από το οποία συνδέεται με ένα δίκτυο «πιλοτικών» πόλεων, που συγκροτείται από ΠΠΕ (επερχόμενες, σύγχρονες και μελλοντικές) αλλά και όχι μόνο, οι οποίες έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς την αναγνώριση πως η εφαρμογή πολιτιστικών πολιτικών συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη μιας πόλης.

Η Ελευσίνα συμμετέχει στο πρόγραμμα Pilot Cities έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος της Ελευσίνας 2021, Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, για την περίοδο 2018-2020. Το δίκτυο των πόλεων του προγράμματος αποτελούν οι: Galway, Gebrono, Λισαβόνα, Izmir/Σμύρνη, Maastricht, Namur, Swansea, Terrasssa, Timisoara, Leeds, Nova Gorica, Tenerife, Rijeka, Esh-sur, Alzette, Ελευσίνα και Eivissa/Ibiza, συνεργασίες μεταξύ των οποίων προβλέπονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Το πρόγραμμα Pilot Cities είναι μια πρωτοβουλία του διεθνούς οργανισμού UCLG-United Cities and Local Governments σε συνεργασία με τον ευρωπαϊκό οργανισμό Culture Action Europe για την διάχυση της ατζέντας Πολιτισμός 21, η οποία ανάγει τον πολιτισμό σε τέταρτο πυλώνα στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, δίπλα δηλαδή στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνική συμπερίληψη.

Το διήμερο 25-26 Ιανουαρίου 2019 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος μέσα από τη δημόσια παρουσίαση των αρχών, του στόχου, του περιεχομένου και της μεθοδολογίας του, από τις εμπειρογνώμονες Clymene Christoforou, Marta Llobet και Kornelia Kiss , και το εργαστήριο αυτό-αξιολόγησης των δομών της πόλης. Επόμενο βήμα της εξέλιξης του προγράμματος αποτελεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου αυτό-αξιολόγησης. Μείνετε συντονισμένοι για τη δημοσίευση τους!

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME


Μυστήριο 137 Μετάβαση προς την επαγγελματική αλληλεγγύη

Μια σειρά συζητήσεων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων διοργανώνει από τις 6 έως τις 10 Μαρτίου η 2023 Ελευσίς, σε συνεργασία με το δίκτυο Culture for Change, για το μέλλον και την ανάπτυξη των συλλογικών πρωτοβουλιών των επαγγελματιών του πολιτιστικού χώρου.


Μυστήριο 176 Μέρες Κινηματογράφου

Από την 1η Μαρτίου έως τις 14 Απριλίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει στο Σινέ Ελευσίς το Μυστήριο 176 Μέρες Κινηματογράφου, τρία θεματικά τριήμερα προβολών ντοκιμαντέρ που σχετίζονται με το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα, την πόλη, αλλά και σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από καίρια και διαχρονικά ζητήματα. Πάντα με μια κρυφή φιλοδοξία να μετατραπεί η Ελευσίνα σε τοπόσημο μιας ξεχωριστής κινηματογραφικής εμπειρίας.


Μυστήριο 20 Performing Arts Initiator - Αφηγηματική Αρχαιολογία

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης διοργανώνει για πρώτη φορά στις 29 και 30 Μαρτίου, στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, συνέδριο με τίτλο “Αρχαιολογία και Αφηγηματικότητα” | Eπιτέλεση Αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφή ανθρώπινων εμπειριών. Η διήμερη αυτή συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο της σύνθετης δράσης τέχνης Μυστήριο 20 Performing Arts Initiator – Αφηγηματική Αρχαιολογία, με κύριο στόχο την ενθάρρυνση του διεπιστημονικού διαλόγου ανάμεσα στους τομείς των Τεχνών και της Αρχαιολογίας.


Πιλοτικές Πόλεις / Pilot Cities

Οι κάτοικοι της Ελευσίνας χαρτογραφούν τη θέση του πολιτισμού στην πόλη τους σήμερα
και διαμορφώνουν τις προτεραιότητες του αύριο.

THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
What's on
Days
Hours
Minutes