Η Ομάδα

kanakis

Παναγιώτης Κανάκης

Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Ο κ. Παναγιώτης Κανάκης είναι κάτοικος, γεννημένος και μεγαλωμένος, στην Ελευσίνα, με ενεργό ενδιαφέρον και συμμετοχή στα κοινοτικά πράγματα. Είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στη Λογιστική και είναι ενεργό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχει ποικίλο επιχειρηματικό υπόβαθρο αφού εργάστηκε για πολλά χρόνια ως λογιστής σε εξωτερικούς συνεργάτες προσφέροντας υπηρεσίες σε διάφορες επιχειρήσεις, από διάφορους κλάδους, με μεγάλη γνώση και έκθεση στο διεθνές εμπόριο, τις διεθνείς συναλλαγές και τις πληρωμές, καθώς και σε βάθος γνώση των πρακτικών προμηθειών και της εφοδιαστικής αλυσίδας η διοίκηση κέρδισε από την εκτεταμένη συνεργασία του με μεγάλη εισαγωγική-χονδρική εταιρεία. Έχει πάθος για τον αθλητισμό και έχει υποστηρίξει τη λειτουργία πολλών τοπικών επιχειρήσεων στην Ελευσίνα, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσει τις ανάγκες και τις προοπτικές της κοινότητας.

What's on
Days
Hours
Minutes