Η Ομάδα

photo_Karouti

Ισαβέλλα Δήμητρα Καρούτη

Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Γενικού Καλλιτεχνικού Διευθυντή

Η Ισαβέλλα-Δήμητρα Καρούτη είναι Αρχιτέκτονας (MArch Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και απόφοιτος του μεταπτυχιακού Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων (MSc ΕΑΠ).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έχει συμμετάσχει σε εικαστικές εκθέσεις και performances στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει εργαστεί ως αρχιτέκτονας σε αρχιτεκτονικά και τεχνικά γραφεία στην Ελλάδα, ενώ από το 2016 απασχολείται ως εκπαιδεύτρια αρχιτεκτονικής για παιδιά και project manager ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχει συνεργαστεί με ακαδημαϊκούς, πολιτιστικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη σε προγράμματα με ευρεία θεματική (ενδεικτικά: game-based learning, event management, AR in museums, ZW & CE ).

Το ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά στο παιχνίδι και τη σχέση του με την πόλη, είτε ως δράση, είτε ως εγκατάσταση.

What's on
Days
Hours
Minutes