Μυστήριο 45 Atelier for young Festival Managers Elefsina 2023

Μυστήριο 45 Atelier for young Festival Managers Elefsina 2023

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε συνεργασία με τον οργανισμό The Festival Academy, μία πρωτοβουλία του European Festivals Association – EFA, σας καλούν να δηλώσετε συμμετοχή στην 21η έκδοση του Atelier for Young Festival Managers.

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε συνεργασία με τον οργανισμό The Festival Academy, μία πρωτοβουλία του European Festivals Association – EFA, σας καλούν να δηλώσετε συμμετοχή στην 21η έκδοση του Atelier for Young Festival Managers, που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 27 Ιουνίου του 2023 στην Ελευσίνα. Στο επίκεντρο του Atelier: η ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε μια παγκόσμια κοινότητα διοργανωτών φεστιβάλ.

Το Atelier for Young Festival Managers προσφέρει την ευκαιρία σε έως και 35 ανερχόμενους διοργανωτές φεστιβάλ από όλον τον κόσμο να περάσουν 7 ημέρες στην Ελευσίνα μαζί με μια ομάδα καταξιωμένων διοργανωτών φεστιβάλ, πολιτιστικών ακτιβιστών, διεπιστημονικών εμπειρογνωμόνων και καλλιτεχνών, για να συμμετάσχουν σε μια παγκόσμια συζήτηση σχετικά με τις σημερινές προκλήσεις και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα φεστιβάλ, η τέχνη και ο πολιτισμός σε αυτές. Το Atelier έχει ως στόχο: να αποκτήσετε νέες προοπτικές, να εξερευνήσετε την ουσία των (δικών σας) φεστιβάλ σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, να μοιραστείτε και να ανταλλάξετε εμπειρίες και να προβληματιστείτε για θέματα που σας απασχολούν.

Το Atelier ξεκινά από την ίδια την ουσία των φεστιβάλ – τις τέχνες, τον καλλιτέχνη και το κοινό. ‘Ολα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε κατά τη διάρκεια της κατάρτισης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται με αυτή την ουσία: γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε, για ποιον και με ποιον; Απευθύνεται επίσης στο «πώς» κάνουμε πράγματα που σχετίζονται περισσότερο με την πλευρά της παραγωγής ενός φεστιβάλ ή μιας καλλιτεχνικής δράσης.

Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του προγράμματος, οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται από καταξιωμένους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των φεστιβάλ, οι οποίοι αναλαμβάνουν ρόλο μέντορα και μοιράζονται την πλούσια εμπειρία τους, καθώς και τις προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει στην επαγγελματική τους πορεία.

Ποιος/α μπορεί να συμμετέχει;

Αυτό το επταήμερο πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε διευθυντές παραγωγής και διοργανωτές φεστιβάλ από όλον τον κόσμο που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των φεστιβάλ και που επιθυμούν να βελτιώσουν τις διοικητικές τους δεξιότητες, να μάθουν από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου και να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Απευθύνεται σε συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για τη διοργάνωση και για τους νέους τρόπους συνεργασίας και βιώσιμης παραγωγής. Επιπλέον, απευθύνεται σε συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να γίνουν μέρος ενός δικτύου που εστιάζει στην ανταλλαγή γνώσεων και στη δικτύωση. Στο τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα φύγουν με διευρυμένες δεξιότητες στη διοργάνωση φεστιβάλ, στην επιμέλεια και στην παραγωγή, με ένα ευρύ νέο προσωπικό και επαγγελματικό δίκτυο και με έμπνευση για νέους τρόπους ανάπτυξης και παραγωγής έργων.

Θεματικές:

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης που διοργανώνεται από την Ακαδημία Φεστιβάλ προσαρμόζεται στις ανάγκες των επιλεγμένων συμμετεχόντων και αναπτύσσεται στη βάση της ανάλυσης των προσδοκιών των συμμετεχόντων που επιλέχθηκαν. Επικεντρώνεται σε θέματα και ζητήματα που θα τεθούν από τους συμμετέχοντες και τα οποία αναπτύσσονται περαιτέρω κατά τη διάρκεια του Atelier: με συζητήσεις σε πάνελ που πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων επαγγελματιών του χώρου των φεστιβάλ και όχι μόνο από όλον τον κόσμο, σε μικρές ομάδες εργασίας, θεματικά μεσημεριανά γεύματα και διατομεακές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Υπάρχει άφθονος χρόνος και χώρος για επίσημες και ανεπίσημες κατ’ ιδίαν συζητήσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος και κατά τη διάρκεια των γευμάτων και των παράλληλων καλλιτεχνικών δράσεων, καθώς η ανταλλαγή εμπειριών και η δικτύωση αποτελούν βασικά στοιχεία του Atelier.

Οι βασικές θεματικές που τίθενται κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι οι εξής:

Διαφορετικά μοντέλα επιμέλειας, με επίκεντρο την ανάπτυξη κοινού και την εμπλοκή κοινότητας
Καινοτομία και νέες τεχνολογίες
Ο κοινωνικός, περιβαλλοντικός και καλλιτεχνικός αντίκτυπος των φεστιβάλ: πώς τα φεστιβάλ μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες κοινωνικής αλλαγής και κοινωνικής συνοχής
Χρηματοδότηση (πέρα από τις επιχορηγήσεις)
Πώς και αν τα φεστιβάλ μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της παγκόσμιων ταυτοτήτων και των αξιών, καθώς και στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου εθνικισμού
Δίκαιη διεθνής συνεργασία (και εμπόριο), συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης της UNESCO του 2005 για την προστασία και την προώθηση της ποικιλομορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων
Φεστιβάλ και κοινότητες μεταναστών και προσφύγων
Βιώσιμη διοργάνωση φεστιβάλ σε όλα τα επίπεδα
Ελευθερία έκφρασης και σημασία του καλλιτεχνικού μποϊκοτάζ
Όλες αυτές οι συζητήσεις θα αναπτυχθούν σε στενή σχέση με τους συνεργάτες και το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται το Atelier, χρησιμεύοντας ως πηγή έμπνευσης και συζητήσεων στην πόλη της Ελευσίνας μέσω της συνάντησης με τοπικούς φορείς. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.

Επιθυμητά Αποτελέσματα:

Ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ψηφιακές εργαλειοθήκες (toolkits) συλλογής γνώσεων που διανέμονται σε μια μεγαλύτερη καλλιτεχνική κοινότητα που δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μια πλατφόρμα ανταλλαγής καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού που αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους και που προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.
Καλύτερη κατανόηση και γνώση των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων σχετικά με τη διοργάνωση φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών δρώμενων.
Το πρόγραμμα προσφέρει χρόνο και χώρο για να δημιουργηθούν νέες μελλοντικές συνεργασίες από ανθρώπους με διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς, στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης, της πολιτισμικότητας και των θεμελιωδών οικουμενικών αξιών.
Συμμετοχή σε ένα παγκόσμιο δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της πολιτιστικής παραγωγής, που αριθμεί σήμερα 699 άτομα από περισσότερες από 80 χώρες από κάθε ήπειρο.
Οι μέντορες και οι προσκεκλημένοι ομιλητές στο Atelier είναι καταξιωμένοι διοργανωτές φεστιβάλ, εμπειρογνώμονες διαφόρων τομέων, πολιτιστικοί ακτιβιστές και καλλιτέχνες. Είναι παρόντες για πολλές ημέρες και οι μέντορες και οι συντονιστές είναι παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Τα μέλη της κοινότητας των αποφοίτων του Festival Academy καλούνται επίσης να συμμετάσχουν στο Atelier και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την καθοδήγηση συνεδριών και τη συμμετοχή επαγγελματιών από τα δικά τους δίκτυα.

Πρακτικές Πληροφορίες:

Η Ακαδημία Φεστιβάλ θα επιλέξει έως και 35 συμμετέχοντες για το 7ήμερο πρόγραμμα του Atelier Elefsina 2023. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Απαραίτητη είναι η γνώση αγγλικής γλώσσας (η γλώσσα εργασίας του Atelier)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2022.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 2100€ και καλύπτει διαμονή για επτά διανυκτερεύσεις, εγγραφή, έγγραφα εργασίας, πρόσβαση σε όλες τις συνεδρίες, γεύματα, δεξιώσεις, τοπική μεταφορά σε δραστηριότητες εντός του προγράμματος, πρόσβαση στο παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και στις ακόλουθες δραστηριότητες. Μειωμένο κόστος συμμετοχής στο ποσό των 1600€ ισχύει για τα μέλη της European Festivals Association-EFA.Υπάρχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης για αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε τοπικό/εθνικό επίπεδο και η Ακαδημία Φεστιβάλ έχει καθιερώσει μακροπρόθεσμες συνεργασίες με ορισμένους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξη μελλοντικών συμμετεχόντων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες του προγράμματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ακαδημία Φεστιβάλ στο email info@thefestivalacademy.eu.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής

Η επιλογή των 35 συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση. Οι αιτούντες καλείστε να απαντήσετε σε ερωτήσεις για το ποιοι είστε, ποια είναι η επαγγελματική σας εμπειρία, οι προσδοκίες σας σχετικά με το πρόγραμμα και το σημαντικότερο: το κίνητρο συμμετοχής σας στο πρόγραμμα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη διαδικασία υποβολής αίτησης εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2022.

Λίγα λόγια για τον οργανισμό The Festival Academy

Η Ακαδημία Φεστιβάλ (The Festival Academy) www.thefestivalacademy.eu, μια πρωτοβουλία του οργανισμού European Festivals Association (EFA), προσφέρει προγράμματα κατάρτισης για τη διοργάνωση φεστιβάλ σε νέους, δυναμικούς και παθιασμένους διοργανωτές φεστιβάλ παγκοσμίως. Η Ακαδημία Φεστιβάλ μοιράζεται, ανταλλάσσει και προωθεί την τεχνογνωσία στην καλλιτεχνική επιμέλεια, στον προγραμματισμό και στη διοργάνωση φεστιβάλ. Μέσω της ενδυνάμωσης μιας νέας γενιάς ηγετών και της δημιουργίας διεθνών επαγγελματικών ευκαιριών για τους διοργανωτές φεστιβάλ, αναπτύσσει και διατηρεί ένα δίκτυο επαγγελματιών παγκοσμίως, όπου τα προγράμματα κατάρτισης και η διεθνοποίηση τους είναι καθοριστικής σημασίας. Μέσω αυτών των προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών φεστιβάλ, η Ακαδημία Φεστιβάλ συγκεντρώνει μια πληθώρα από δημιουργικά μυαλά: επαγγελματίες του πολιτιστικού χώρου που εξελίσσονται και ενημερώνονται για την κατάσταση του κόσμου σήμερα μέσω peer-to-peer δράσεων, που τους δίνουν τον χρόνο για να δημιουργηθεί διάλογος για το ρόλο των φεστιβάλ στον σημερινό κόσμο, εμπνεόμενοι από ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο και προοπτικές για να αμφισβητήσουν και να προκαλέσουν τη σκέψη μας ή τον τρόπο με τον οποίο πράττουμε.

Πιο συγκεκριμένα, τα διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιούνται από τον οργανισμό Festival Academy, ενώνουν σήμερα παραπάνω από 699 αποφοίτους από παραπάνω από 80 χώρες και όλες τις ηπείρους, επικεντρώνονται στο καλλιτεχνικό όραμα, στην πολιτική και στην κοινωνική ευθύνη σε σχέση με ένα φεστιβάλ που δραστηριοποιείται σε μια κοινότητα ή σε μια περιοχή, καθώς και τη διεθνοποίηση, την ενσωμάτωση, την ανανέωση και τη βιωσιμότητα, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τη νέα τεχνολογία και την ανάπτυξη κοινού/ εμπλοκή κοινοτήτων.

20 επιτυχημένα Atelier for Young Festival Managers έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, το 2006 στο Γκέρλιτς της Γερμανίας, το 2009 στη Βάρνα της Βουλγαρίας, το 2011 στη Σιγκαπούρη και στη Σμύρνη της Τουρκίας, το 2012 στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, το 2014 στο Εδιμβούργο της Σκωτίας και στο Πόζναν της Πολωνίας, το 2015 στη Βηρυτό του Λιβάνου και στη Γκουανγκζού της Νότιας Κορέας, το 2016 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας και στο Τσιανγκ Μάι της Ταϊλάνδης, το 2017 στο Μεράνο της Ιταλίας και το 2018 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής και στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Το 2019 πραγματοποιήθηκε το Atelier Valletta στη Μάλτα, και το Atelier NEXT, το Νοέμβριο του 2019. Τα επόμενα Atelier πραγματοποιήθηκαν στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το Μάιο του 2020, στο Ντίσελντορφ το 2021, στην Καμπάλα της Ουγκάντα το 2022, στο Μόντρεαλ το 2022 και στη Λευκωσία το 2022.

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME

Μυστήριο 178 Μαζεύοντας λουλούδια με τις φιλενάδες της

Από τις 29 Μαρτίου έως τις 21 Απριλίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει στο φουαγιέ του Πολυχώρου Πολιτισμού Σινέ Ελευσίς το Μυστήριο 178 Μαζεύοντας λουλούδια με τις φιλενάδες της, μία έκθεση-αφιέρωμα στη χλωρίδα του Αρχαιολογικού Χώρου της Ελευσίνας που δημιούργησαν η εικαστικός Βιολέτα Διαμαντή-Μελετίου και η εκπαιδευτικός Ειρήνη Γιοβάνου.


Μυστήριο 197 Χάρτινος Κόσμος - Ένα γράμμα για την Ελευσίνα

Από τις 13 έως και τις 28 Απριλίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει στο Αναψυκτήριο – Εντευκτήριο τέχνης και πολιτισμού το Μυστήριο 197 Χάρτινος Κόσμος – Ένα γράμμα για την Ελευσίνα, μία έκθεση με εικαστικές δημιουργίες της Νικολέττας Γρανίτσα, που υπογράφει ως Μαγεμέλι εμπνεόμενη από την “αλχημιστική” κοινωνία των μελισσών.


Μυστήριο 199 Βαγγέλης Τσάκος - Θάνος Τσίγκος

Από τις 17 Απριλίου έως και τις 19 Μαΐου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει στο Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας το Μυστήριο 199 Βαγγέλης Τσάκος – Θάνος Τσίγκος, μία έκθεση – αφιέρωμα σε δύο σπουδαίους καλλιτέχνες της Ελευσίνας, τον βραβευμένο φωτογράφο Βαγγέλη Τσάκο και τον διεθνώς αναγνωρισμένο εικαστικό Θάνο Τσίγκο.


Μυστήριο 14 Human Requiem In Eleusis

Παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του Γάλλου κινηματογραφιστή Stephan Talneau για την ομώνυμη παράσταση στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας, σε σκηνοθεσία Jochen Sandig και χορογραφία Sasha Waltz, παρουσία των δημιουργών της.

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
What's on
Days
Hours
Minutes