NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS

Επιστολή της Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων ΠΠΕ σε συνέχεια επιτόπιας επίσκεψης μελών της Επιτροπής

Τον Οκτώβριο 2017, μια αντιπροσωπεία της Ελευσίνας 2021 παρουσίασε την πρώτη έκθεση προόδου προς την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδια για την επιλογή και παρακολούθηση των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης. Στην έκθεση εποπτείας που εστάλη στην Ελευσίνα 2021, η επιτροπή διατύπωσε την αξιολόγηση και τις προτάσεις της και προσκάλεσε την Ελευσίνα 2021 να υποβάλλει μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018: (1) ένα ενημερωμένο σχέδιο διακυβέρνησης, οργάνωσης και στελέχωσης, (2) ένα ενημερωμένο πολιτιστικό πρόγραμμα με τη σχετική δημοσιονομική επισκόπηση και τα κύρια ορόσημα, (3) ένα έγγραφο που να αναφέρεται στις συστάσεις της Επιτροπής.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή κατεβάζοντάς την εδώ.

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME

Μυστήριο 92 Piano, Violin, Viola, Cello

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το διακεκριμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής dissonΑrt παρουσιάζει την εμβληματική σύνθεση του Morton Feldman Piano, Violin, Viola, Cello.


Μυστήριο 177 Visions from the Underworld

Η έκθεση Visions from the Underworld εκκινεί από τα Ελευσίνια Μυστήρια και αντλεί ελεύθερα στοιχεία από μυστικές εμπειρίες και τα χρησιμοποιεί ως μέσο για να περιηγηθεί ανάμεσα σε παράλληλα σύμπαντα.

THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
What's on

MARCH

Days
Hours
Minutes
What's on

ΜΑΡΤΙΟΣ

Days
Hours
Minutes