NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ELEUSIS MUSIC STORIES” (ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021», με έδρα στην Ελευσίνα Αττικής και επί της οδού Χατζηδάκη αρ. 41, Α.Φ.Μ. 800832090, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής χάριν συντομίας η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, η οποία εορτάζεται την 21η Ιουνίου κάθε έτους, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) Διαδικτυακό Μουσικό Διαγωνισμό με τίτλο “ELEUSIS MUSIC STORIES” (ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) (εφεξής χάριν συντομίας ο «Διαγωνισμός»), που θα διεξαχθεί και θα φιλοξενηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.facebook.com (εφεξής χάριν συντομίας το «Facebook») και συγκεκριμένα στον προσωπικό λογαριασμό στο Facebook του κάθε συμμετέχοντα (εφεξής χάριν συντομίας ο «Προσωπικός Λογαριασμός»).

ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΦΟΥ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
  Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, η οποία γιορτάζεται την 21η Ιουνίου κάθε έτους, η Διοργανώτρια Εταιρεία διοργανώνει Διαδικτυακό Μουσικό Διαγωνισμό με τίτλο “ELEUSIS MUSIC STORIES” (ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ).
  Ειδικότερα, η Διοργανώτρια Εταιρεία απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς Μουσικούς/Μπάντες/Τραγουδιστές να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, δημιουργώντας ένα βίντεο με πρωτότυπη μουσική, το οποίο θα αναρτήσουν στον Προσωπικό τους Λογαριασμό στο Facebook, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα # (hashtag) που θα σηματοδοτούν και τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
  Κεντρικό # Διαγωνισμού: #EleusisMusicStories
  Συμπληρωματικά θα μπουν τα: #Eleusis2021 #EuropeanMusicDay, #EleusisMusicDays #emd
  Τρεις (3) από τις συμμετοχές που θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους μέσω like & share εντός του κατωτέρω αναφερόμενου διαστήματος και ταυτόχρονα θα πληρούν τα τεθέντα στους όρους συμμετοχής κριτήρια, θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναυλία στην Ελευσίνα στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος της Διοργανώτριας Εταιρείας, κατά το έτος παρουσίασης του προγράμματός της ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Οι τρεις (3) Νικητές θα επιλεγούν κατόπιν κλήρωσης παρουσία συμβολαιογράφου.
  Ο έλεγχος/καταμέτρηση των ψήφων μέσω likes και shares θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτήσει η Διοργανώτρια Εταιρεία, ενώ η ανάδειξη των τριών (3) Νικητών θα γίνει μέσω σχετικής κλήρωσης παρουσία συμβολαιογράφου.
  Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
  Στην Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι:
  i) είναι Μουσικοί, Τραγουδιστές ή/και διαθέτουν Μπάντα/Συγκρότημα,
  ii) διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα,
  iii) έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, με αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής τη δήλωση συναίνεσης από τους έχοντες τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του ανηλίκου για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και
  v) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

  Έγκυρη Συμμετοχή ορίζεται κάθε συμμετοχή η οποία θα έχει ακολουθήσει τις ανωτέρω οδηγίες εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από τη «Διάρκεια της Ενέργειας».

 3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ:
  Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
  i) οι απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στην Διοργανώτρια Εταιρεία,
  ii) οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω και οι σύζυγοι,
  iii) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας και
  iv) στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

  Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης του βραβείου, χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.
  Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης/συμμετοχής. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό.
 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

  Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 21η Ιουνίου 2020 (εφεξής χάριν συντομίας η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 21ης Ιουλίου 2020 (εφεξής χάριν συντομίας η «Λήξη του Διαγωνισμού»), με την επιφύλαξη όσων ορίζονται αλλού στους παρόντες όρους. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού είναι αυτοδικαίως άκυρες.
  Ο έλεγχος/καταμέτρηση των ψήφων μέσω likes και shares από την Τριμελή Επιτροπή, καθώς και η κλήρωση για την ανάδειξη των τριών (3) Νικητών και την απονομή του βραβείου θα διεξαχθεί την 21η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 παρουσία της συμβολαιογράφου κας. Ξανθής Παπαμελετίου ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα αποφασίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της.
 5. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
  Ο Μουσικός/Τραγουδιστής/Μπάντα/Συγκρότημα που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να δημιουργήσει ένα βίντεο με πρωτότυπη μουσική, το οποίο θα αναρτήσει στον Προσωπικό του Λογαριασμό στο Facebook, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα # (hashtag) που θα σηματοδοτούν και τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
  Πώς κερδίζεις:
  Ο Μουσικός/Τραγουδιστής/Μπάντα/Συγκρότημα γυρίζει ένα βίντεο ένα πρωτότυπο μουσικό τραγούδι ή πρωτότυπη μουσική σύνθεση ενός από των παρακάτω ειδών μουσικής: Τζαζ, Έθνικ – World, Χιπ-Χοπ, Ροκ, Ηλεκτρονική, ανεξάρτητα της διάρκειας του, και το ανεβάζει στον Προσωπικό του Λογαριασμό στο Facebook. Προσοχή! Ο Μουσικός/Μπάντα/Τραγουδιστής θα πρέπει να ανεβάσει το τραγούδι/σύνθεσή το νωρίτερο στις 21 Ιουνίου 2020. Στην συνέχεια, ο κάθε συμμετέχων θα καλέσει τους φίλους του να του κάνουν like και να κοινοποιήσουν (share) το τραγούδι του μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 21ης Ιουλίου 2020.
  Τρεις (3) από τους συμμετέχοντες που θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους μέσω like & share εντός του ανωτέρω αναφερόμενου διαστήματος και ταυτόχρονα θα πληρούν τα κριτήρια που τίθενται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναυλία στην Ελευσίνα στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος της Διοργανώτριας Εταιρείας, κατά το έτος παρουσίασης του προγράμματός της ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.
  Ο έλεγχος/καταμέτρηση των ψήφων μέσω likes και shares θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτήσει η Διοργανώτρια Εταιρεία, ενώ η ανάδειξη των τριών (3) Νικητών θα γίνει μέσω σχετικής κλήρωσης παρουσία συμβολαιογράφου.
  Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν:
  Όποιος διαθέτει Μπάντα/Συγκρότημα, είναι τραγουδιστής ή/και μουσικός και το μουσικό του είδος είναι Τζαζ, Έθνικ – World, Χιπ-Χοπ, Ροκ ή Ηλεκτρονική, τότε μπορεί να συμμετέχει, ανεβάζοντας ένα πρωτότυπο τραγούδι/σύνθεση.
  Όσον αφορά το βίντεο, θα πρέπει να δείχνει τον Μουσικό/Τραγουδιστή/Μπάντα/Συγκρότημα να εκτελεί/ούν το τραγούδι που έχει/έχουν επιλέξει. Δεν απαιτείται να έχει τη μορφή βίντεο κλιπ, ούτε να αποτελεί προϊόν επαγγελματικής λήψης, ενώ απαιτείται να μην έχει δημοσιευθεί ξανά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πριν την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού.
  Όσον αφορά το τραγούδι/σύνθεση, θα πρέπει να είναι πρωτότυπο/ή και να ανήκει στον δημιουργό που αναρτά το βίντεο στο Facebook στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Ο συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση της πρωτοτυπίας του έργου που παρουσιάζει στο Διαγωνισμό.
 6. ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
  Κάθε φυσικό πρόσωπο/χρήστης έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ο κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση με ένα μόνο Facebook id και να κερδίσει μία μόνο φορά. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες έγκυρες συμμετοχές με το ίδιο Facebook id ή περισσότερες συμμετοχές του ίδιου φυσικού προσώπου/χρήστη με διαφορετικά Facebook ids θα θεωρείται έγκυρη μόνο η πρώτη κατά χρονική σειρά υποβληθείσα συμμετοχή.
 7. ΒΡΑΒΕΙΟ
  Οι τρεις (3) Νικητές του Διαγωνισμού θα κερδίσουν ως βραβείο τη συμμετοχή τους στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Διοργανώτριας Εταιρείας, κατά το έτος παρουσίασης του προγράμματός της ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Συγκεκριμένα θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν συναυλία μέγιστης διάρκειας 45’ έκαστος, για την οποία η Διοργανώτρια Εταιρεία θα καλύψει το κόστος παραγωγής και δη i) την ελάχιστη ηχητική κάλυψη, ii) το φωτισμό και iii) το κόστος φιλοξενίας/διαμονής, σε περίπτωση που πρόκειται για συμμετοχή εκτός Αττικής, μέγιστου συνολικού προϋπολογισμού 2.354,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και για τις 3 συμμετοχές.
  Σημειώνεται ότι για να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης της συναυλίας στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος της Διοργανώτριας Εταιρείας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο Νικητής να εκπροσωπείται από νομίμως συστημένο νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες κατά το έτος διεξαγωγής της συναυλίας. Οι Νικητές αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η εκτέλεση της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της Διοργανώτριας Εταιρείας και του νομικού προσώπου που θα τους εκπροσωπήσει θα γίνει εξ ολοκλήρου από το εν λόγω νομικό πρόσωπο και με δικό του προσωπικό. Ρητά συμφωνείται ότι το εν λόγω νομικό πρόσωπο, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί, προσλαμβάνει και απασχολεί με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες, το προσωπικό που συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση αυτής. Το προσωπικό αυτό υπάγεται, οργανωτικά, διοικητικά, εργασιακά και ασφαλιστικά, αποκλειστικά και μόνο στο εν λόγω νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την κατανομή των καθηκόντων, την καταβολή του μισθού, των επιδομάτων και των ασφαλιστικών τους εισφορών και κάθε άλλης τυχόν παροχής εκ της μεταξύ των σχέσεως.
  Ως εκ τούτου, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει, ούτε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αποκτά θέση άμεσου ή έμμεσου εργοδότη έναντι των άνω προσώπων, θέση την οποία υπέχει ειδικά και μόνο το εκάστοτε νομικό πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει τον εκάστοτε Νικητή, το οποίο έχει έναντι των ως άνω προσώπων όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ανήκουν ή προσιδιάζουν στη θέση του εργοδότη. Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω δεσμευτικών προβλέψεων, το προσωπικό του ως άνω νομικού προσώπου υπάγεται αποκλειστικά στις εντολές και οδηγίες του, το οποίο και, κατ΄ αποκλειστικό τρόπο, ασκεί το διευθυντικό του δικαίωμα, όπως αυτό απορρέει από την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
  Ειδικότερα, το εκάστοτε νομικό πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει τον εκάστοτε Νικητή είναι το μόνο και αποκλειστικά υπεύθυνο για την ικανοποίηση κάθε απαίτησης του προσωπικού ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του που προσλαμβάνει ή χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί, ενώ υπέχει αποκλειστική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού που διαθέτει στο πλαίσιο της παρούσας. Επίσης, το εκάστοτε νομικό πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει τον εκάστοτε Νικητή υπέχει αποκλειστική ευθύνη έναντι του προσωπικού αλλά και των οποιονδήποτε ελεγκτικών αρχών και οργάνων, όσον αφορά πάσης φύσεως θέματα εργασίας, μισθοδοσίας, ασφάλισης και εν γένει τήρησης των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτών που αφορούν την πρόσληψη, τη λύση της συμβάσεως εργασίας, την καταβολή των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, μισθού ή οποιωνδήποτε τυχόν πρόσθετων παροχών, λόγω υπερωρίας, υπερεργασίας ή και άλλης αιτίας, αποζημίωσης λόγω καταγγελίας συμβάσεως εργασίας, κ.λπ., τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ.). Το ως άνω νομικό πρόσωπο υποχρεούται, εφόσον απασχολεί αλλοδαπούς εργαζόμενους, να μεριμνά ώστε αυτοί να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες παραμονής και εργασίας.
  Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία νομική ή συναλλακτική σχέση έχει ή επιθυμεί να ιδρύσει ούτε με το προσωπικό που τυχόν θα απασχολήσει το εκάστοτε νομικό πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει τον εκάστοτε Νικητή, ούτε με τους προστηθέντες ή τους βοηθούς εκπληρώσεως αυτού, οι οποίοι έναντί του είναι τρίτα πρόσωπα.
  Το νομικό πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει τον εκάστοτε Νικητή έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των συντελεστών του περιγραφομένου στην παρούσα έργου και του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του ως άνω νομικού προσώπου ή οποιονδήποτε τρίτο, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν έχει καμιά ευθύνη και το νομικό πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει τον εκάστοτε Νικητή θα έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.
  Οι Νικητές θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία για τις ημερομηνίες και τις λοιπές λεπτομέρειες διεξαγωγής της συναυλίας τουλάχιστον πέντε (5) μήνες νωρίτερα.
 8. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
  Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα συγκροτήσει Τριμελή Επιτροπή, η οποία θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για τον έλεγχο/καταμέτρηση των ψήφων (μέσω likes και shares) και η οποία θα επιλέξει τις δέκα (10) συμμετοχές που θα έχουν :

  1. την εγκυρότητα βάσει συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής,
  2. την κατάταξη σε ένα από τα ορισθέντα είδη μουσικής, δηλαδή: Τζαζ, Έθνικ – World, Χιπ-Χοπ, Ροκ, Ηλεκτρονική,
  3. την κατάταξη βάσει αριθμού likes και shares.

  Η Τριμελής Επιτροπή θα συνέλθει στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στην Ελευσίνα Αττικής, επί της οδού Β. Λάσκου και Παγκάλου, την 21η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.
  Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση παρουσία της συμβολαιογράφου κας. Ξανθής Παπαμελετίου μεταξύ των ως άνω δέκα (10) συμμετοχών, προκειμένου να αναδειχθούν οι τρεις (3) Νικητές, καθώς και τρεις (3) επιλαχόντες σε περίπτωση αδυναμία διεξαγωγής συναυλίας από οποιονδήποτε εκ των Νικητών.
  Τα στοιχεία των τριών (3) Νικητών, καθώς και των τριών (3) επιλαχόντων του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας. Το αργότερο εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από το χρόνο της ως άνω ανακοίνωσης από την Διοργανώτρια Εταιρεία των ονομάτων των Νικητών και των επιλαχόντων, οι τελευταίοι θα πρέπει να αποδεχθούν το βραβείο, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία είτε μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook της Διοργανώτριας Εταιρείας είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@eleusis2021.eu, στο οποίο θα επισυνάπτουν αντίγραφο της ταυτότητάς τους για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους και στοιχεία επικοινωνίας.
  Σε περίπτωση που οι Νικητές: i) δεν αποδεχθούν το βραβείο κατά τον ως άνω τρόπο και εντός της ως άνω προθεσμίας, ii) δεν εμφανιστούν να παραλάβουν το βραβείο, iii) δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να αποδεχθούν το βραβείο, iv) δεν συνεργασθούν για τη διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας ή/και v) η συμμετοχή τους είναι άκυρη ή ακυρώσιμη για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού βραβείου.
  Τα στοιχεία των τριών (3) Νικητών, καθώς και των τριών (3) επιλαχόντων του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας. Το αργότερο εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από το χρόνο της ως άνω ανακοίνωσης από την Διοργανώτρια Εταιρεία των ονομάτων των Νικητών και των επιλαχόντων, οι τελευταίοι θα πρέπει να αποδεχθούν το βραβείο, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία είτε μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook της Διοργανώτριας Εταιρείας είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@eleusis2021.eu, στο οποίο θα επισυνάπτουν αντίγραφο της ταυτότητάς τους για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους και στοιχεία επικοινωνίας.
  Σε περίπτωση που οι Νικητές: i) δεν αποδεχθούν το βραβείο κατά τον ως άνω τρόπο και εντός της ως άνω προθεσμίας, ii) δεν εμφανιστούν να παραλάβουν το βραβείο, iii) δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να αποδεχθούν το βραβείο, iv) δεν συνεργασθούν για τη διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας ή/και v) η συμμετοχή τους είναι άκυρη ή ακυρώσιμη για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού βραβείου.
  Εφόσον κάποιος εκ των Νικητών απωλέσει το δικαίωμα να λάβει το βραβείο κατά τα οριζόμενα στα αμέσως προηγούμενα άρθρα, δικαίωμα στο συγκεκριμένο βραβείο αποκτά ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ., ως προς τον οποίο θα τηρηθεί η ίδια ακριβώς διαδικασία ενημέρωσης και αποδοχής του βραβείου που ορίζεται στις αμέσως ανωτέρω παραγράφους του παρόντος όρου. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για κάθε επόμενο επιλαχόντα, εφόσον ο αντίστοιχος Νικητής και οι προηγούμενοι επιλαχόντες απωλέσουν το δικαίωμα στο βραβείο, μέχρι να αποδοθεί το βραβείο ή να εξαντληθεί ο αριθμός των επιλαχόντων.
  Το βραβείο δεν μεταβιβάζεται και δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε αντικαθίσταται με άλλο οποιουδήποτε είδους ή αξίας.
 9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
  Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή τους έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
  Ακυρώσιμη είναι μία συμμετοχή ιδίως όταν προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο (έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), προβάλλει εμπορικά σήματα ανταγωνιστικών εταιριών, περιέχει περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπής.
  Περαιτέρω, ακυρώσιμη είναι μία συμμετοχή όταν δεν είναι πρωτότυπη και, ως εκ τούτου, αποτελεί έργο τρίτου ή/και παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.
 10. ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
  Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε, λόγω πανδημίας, φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της. Σε περίπτωση  που ακυρωθεί ο διαγωνισμός δεν εγείρεται καμία αξίωση αποζημίωσης κατά της ΠΠΕ”
 11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
  Σε καμία περίπτωση, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Επίσης η Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
  Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τυχόν συνδέσμων της παρούσας ιστοσελίδας και ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται εκ των προτέρων τον αποκλεισμό  της σχετικής ευθύνης από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων και των περιεχομένων τους.
  Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας,  η Εταιρεία δεν ευθύνεται για:
  για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων/επισκέπτης αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.
 12. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:
  Η Διοργανώτρια Εταιρεία ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι η ίδια ή/και τρίτοι, ενεργούντες κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργασθούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4624/2019, που θα της αποστείλουν με σκοπό την υλοποίηση του Διαγωνισμού (συμμετοχή, κλήρωση, ανακοίνωση αποτελεσμάτων), την ενημέρωση των Νικητών και επιλαχόντων και την απονομή του βραβείου. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση των συμμετεχόντων (και τυχόν τρίτων) για την τήρηση των στοιχείων τους και για την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για τους σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με αυτόν.
  Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συναινούν σε οποιαδήποτε ενέργεια προβολής του Διαγωνισμού υλοποιηθεί από την Διοργανώτρια Εταιρεία και παρέχουν προς τούτο τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των στοιχείων τους, όπως αυτά εμφανίζονται κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και από τα δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία του προφίλ τους στο Facebook για τις ανωτέρω αιτίες, περιλαμβανομένης της ανάρτησης των ονοματεπωνύμων και λοιπών στοιχείων των Νικητών και των επιλαχόντων στο Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή, ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και του Internet. Έτσι, η Διοργανώτρια Εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των Νικητών και των επιλαχόντων, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο, και ενδεχομένως να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς, ωστόσο, να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ή/και υποχρέωση οικονομικής ή/και προωθητικής φύσεως προς τους Νικητές και επιλαχόντες.
  Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του κατά τα ανωτέρω και να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν κυρίως από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το Ν. 4624/2019 (δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης, δικαίωμα στη λήθη, στη φορητότητα δεδομένων και προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 210-5562001 (εσωτ. 115), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@eleusis2021.eu ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση Β. Λάσκου 8 και Παγκάλου, 192 00 Ελευσίνα Αττικής.
  Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των Νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι και την ημερομηνία λήξης της ενέργειας και της απόδοσης του βραβείου, κατά τα ανωτέρω, από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή που θα ενεργήσει εξ’ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για το σκοπό του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω αναφερόμενης νομοθεσίας. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.
  Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των συμμετεχόντων συλλέγονται από την Εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παρέχουν στην Εταιρεία τη ρητή, ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή τους στην συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή του στην Εταιρεία. Μετά το τέλος του Διαγωνισμού και τη διεξαγωγή της κλήρωσης, τα εν λόγω δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν και θα καταστραφούν. Επίσης, η Εταιρεία δύναται κατά την απονομή του βραβείου να ζητά από τον νικητή περαιτέρω στοιχεία.
 13. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
  Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις της Διοργανώτριας Εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας Εταιρείας.
  H Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να κοινοποιεί τα βίντεο των συμμετεχόντων μέσω της λειτουργίας share στους λογαριασμούς που διατηρεί η Διοργανώτρια Εταιρεία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram, κλπ.) για μη εμπορικούς, προωθητικούς και ενημερωτικούς σκοπούς, σύμφωνα πάντα με τους όρους χρήσης των εν λόγω Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι συμμετέχοντες βεβαιώνουν ότι: i) το τραγούδι/σύνθεση που παρουσιάζεται στο βίντεο που θα αναρτήσουν στον Προσωπικό του Λογαριασμό στο Facebook είναι πρωτότυπο/η, ii) ότι είναι οι δημιουργοί αυτού/ής, iii) ότι τους ανήκουν τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα επί του εν λόγω τραγουδιού/σύνθεσης και iv) η ανάρτηση του σχετικού βίντεο δεν εξαρτάται από την άδεια τρίτων προσώπων, δηλαδή προσώπων πέραν των ιδίων των συμμετεχόντων.
 14. ΑΠΟΔΟΧΗΟΡΩΝΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Εταιρείας και των συνεργαζομένων εταιρειών.
 15. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
  Α) Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού της Ιστότοπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Κάθε μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.
  Β) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν λογαριασμό (account) και αληθινό προφίλ (profile) στο Facebook (με αποδοχή όρων και προϋποθέσεων από το Facebook). Εάν αποδειχθεί πως ο λογαριασμός (account) ή το προφίλ (profile) είναι ψευδής, τότε οι συμμετέχοντες, εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, από την Εταιρεία, και οποιεσδήποτε αξιώσεις για το βραβείο του Διαγωνισμού θα είναι άκυρες. Περαιτέρω, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η συμμετοχή στο πλαίσιο της ενέργειας.
  Γ) Αν κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων.
  Δ) Η παράλειψη από την Διοργανώτρια Εταιρεία να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ’ επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
  Ε) Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες μπορούν να αποστείλουν σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διοργανώτριας Εταιρείας info@eleusis2021.eu.
  ΣΤ) Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.


  Κατεβάστε τους όρους του διαγωνισμού εδώ
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME


49ο Φεστιβάλ Αισχύλεια 2024

Το ιστορικό φεστιβάλ επιστρέφει για μια ακόμη χρονιά στην πόλη της Ελευσίνας, σε συνδιοργάνωση με την 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της ΕυρώπηςΤο ημερολόγιο LANDSHIP των TimeCircus στα βιβλιοπωλεία!

Ανακάλυψε ολόκληρη τη διαδρομή των TimeCircus από την Αμβέρσα έως την Ελευσίνα – την μεγαλύτερη προσκυνηματική πομπή στα 3.500 χρόνια ιστορίας της πόλης! – μέσα από το ημερολόγιο LANDSCHIP που κυκλοφορεί πλέον στα βιβλιοπωλεία από την 2023 Ελευσίς!

THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
What's on
Days
Hours
Minutes