News

Διευκρινίσεις σχετικά με τoν Διαγωνισμό για Υπηρεσίες Φωτογράφισης

30.06.2021

Διευκρίνιση σχετικά με τη «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΥΠ’ ΑΡ. 1/2021 για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 – 2022» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Σε συνέχεια προφορικών ερωτημάτων που τέθηκαν, διευκρινίζεται, στο πλαίσιο του άρθρου 2.1.3 της Διακήρυξης, ο αριθμός των ημερών ανά κατηγορία υπηρεσίας:

1.Δράσεις έως 4 ώρες (ανάγκες φωτογράφισης μίας ημέρας διάρκειας έως και 4 ωρών που καλύπτονται από έναν/μία φωτογράφο), η ποσότητα ημερών ανέρχεται σε σαράντα έξι (46) για το έτος 2021 και οκτώ (8) για το έτος 2022.

  1. Δράσεις έως 4 ώρες (έως 2 φωτογράφοι) (ανάγκες φωτογράφισης διάρκειας έως και 4 ωρών που καλύπτονται από ομάδα φωτογράφων) η ποσότητα ημερών ανέρχεται σε τρεις (3).
  2. Δράσεις έως 8 ώρες (έως 3 φωτογράφοι) (ανάγκες φωτογράφισης διάρκειας έως και 8 ωρών που καλύπτονται από ομάδα φωτογράφων), η ποσότητα ημερών ανέρχεται σε επτά (7)

Οι ποσότητες αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές.

Εδώ θα βρείτε τη Διευκρινιστική επιστολή περί Συνοπτικού Διαγωνισμού Φωτογράφισης.

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τον διαγωνισμό: Η Ελευσίνα 2023 προκηρύσσει Διαγωνισμό για Υπηρεσίες Φωτογράφισης για τις δράσεις και τα έργα της