Νέα

Το όραμα των καλλιτεχνών για ένα Βιώσιμο Μέλλον: Ανοιχτή Πρόσκληση από το Δίκτυο πόλεων Culture Next

15.12.2021

Το Δίκτυο πόλεων Culture Next εγκαινιάζει την πιλοτική έκδοση του Ταμείου Πόλεων για τον Πολιτισμό, ενός εναλλακτικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού. Δέκα ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, δημιουργούν ένα κοινό ταμείο, το οποίο κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης, θα διατεθεί σε Ευρωπαίους καλλιτέχνες που θα μοιραστούν το όραμά τους για τον Πολιτισμό σε ένα Βιώσιμο Μέλλον. Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 25 Φεβρουαρίου 2022.

Οι επτά Ευρωπαίοι καλλιτέχνες που θα επιλεγούν από την πιλοτική έκδοση του Ταμείου Πόλεων για τον Πολιτισμό, αφού αποφασίσουν αν θα δημιουργήσουν τα έργα τους ατομικά ή ομαδικά, θα μοιραστούν το όραμά τους για τον πολιτισμό στον σύγχρονο μεταβαλλόμενο κόσμο. Τα έργα τέχνης που θα παράξουν, θα φιλοξενηθούν και θα προωθηθούν από τα μέλη του δικτύου Culture Next, που περιλαμβάνει 26 πόλεις σε 17 χώρες της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Το Ταμείο Πόλεων είναι μια λύση “από κάτω προς τα πάνω” που συμπληρώνει τις “από πάνω προς τα κάτω” χρηματοδοτικές δομές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δοκιμάζουμε νέες μεθόδους για να προωθήσουμε τη συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού, τόσο σε επίπεδο πόλεων όσο και σε επίπεδο κρατών», δήλωσε ο Ștefan Teișanu, Γενικός Γραμματέας του Δικτύου, στο πλαίσιο της 7ης συνεδρίασης του δικτύου Culture Next, που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 26 Νοεμβρίου στην πόλη Φάρο της Πορτογαλίας, με τη συμμετοχή της Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Οι 10 ιδρυτικές πόλεις του Ταμείου Πόλεων για τον Πολιτισμό είναι οι ακόλουθες: Αβέιρο (Πορτογαλία), Μπράγα (Πορτογαλία), Μπέλφαστ (Ιρλανδία), Κλουζ-Ναπόκα (Ρουμανία), Ελευσίνα (Ελλάδα), Φάρο (Πορτογαλία), Λεουβάρντεν (Ολλανδία), Ληντς (Ηνωμένο Βασίλειο), Λέβεν (Βέλγιο) και Όουλου (Φινλανδία).

Σημαντικότερα σημεία της Ανοιχτής Πρόσκλησης:

  • Επτά Ευρωπαίοι καλλιτέχνες χρηματοδοτούνται με 2.000€ έκαστος με πλήρη ελευθερία για να δημιουργήσουν έργα τέχνης ατομικά ή σε συνεργασία με οποιονδήποτε άλλον καλλιτέχνη της επιλογής τους. 
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου 2022
  • Βασικό κριτήριο επιλογής: ποιότητα των προτάσεων που περιγράφουν τα Οράματα των υποψηφίων για τον Πολιτισμό σε ένα Βιώσιμο Μέλλον (έως 2.000 χαρακτήρες)
  • Χρόνος υλοποίησης των καλλιτεχνικών έργων: Ιούνιος – Νοέμβριος 2022
  • Τα έργα τέχνης που θα παραχθούν, προωθούνται στις 17 χώρες που εκπροσωπούνται από τις πόλεις-μέλη του δικτύου Culture Next.

Δίκτυο πόλεων Culture Next 

To δίκτυο πόλεων Culture Next ιδρύθηκε το 2017 και είναι μια πρωτοβουλία του φορέα Cluj Cultural Centre, Ρουμανία (πρώην Cluj-Napoca 2021). Περιλαμβάνει 26 μέλη – πόλεις από 17 χώρες της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποψήφιες τώρα ή στο παρελθόν,  για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Στόχος του Δικτύου είναι η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών, η στήριξη πόλεων που έχουν συμμετάσχει στον θεσμό της ΠΠΕ ή το επιθυμούν και η προώθηση συνεργασιών μεταξύ των μελών του Δικτύου. Το Δίκτυο συμβάλλει,  επίσης, στην κληρονομιά (legacy) του θεσμού της ΠΠΕ, διευκολύνοντας την προώθηση και εφαρμογή περισσότερων προγραμμάτων ΠΠΕ σε όλη την Ευρώπη. Η Ελευσίνα 2023 αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη του δικτύου.

Ταμείο Πόλεων για τον Πολιτισμό

Το Ταμείο Πόλεων για τον Πολιτισμό εγκαινιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου 2021, στην πόλη Φάρο της Πορτογαλίας, με αφορμή την 7η συνάντηση του δικτύου Culture Next. Το θέμα της συνάντησης αφορούσε τον Πολιτισμό και τη Βιωσιμότητα με ειδική προσκεκλημένη την κ.Jyoti Hosagrahar, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία μίλησε για τους Θεματικούς Δείκτες Πολιτισμού 2030 της UNESCO για τον Πολιτισμό και τη Βιωσιμότητα. Εκτός από τα εγκαίνια του Ταμείου Πόλεων για τον Πολιτισμό, η συνάντηση στην πόλη του Φάρο φιλοξένησε και την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Αρχείου των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης, μιας εκτεταμένης βάσης δεδομένων με σχεδόν 300 έγγραφα που χρονολογούνται από το 1985 έως σήμερα και που αφορούν στις ΠΠΕ: φακέλους υποψηφιότητας (bid books), εκθέσεις προόδου και μελέτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του εγχειρήματος των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης. Το αρχείο φιλοξενείται στον ιστότοπο του δικτύου Culture Next. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.culturenext.eu/cities-fund