ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ- ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΠΕ

Απρίλιος 2022


Ιnterim Progress Report, April 2022

Απρίλιος 2022


ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ- ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΠΕ

Φεβρουάριος 2022


Six-month Interim Progress Report, December 2021

Δεκέμβριος 2021


ΝΕΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΠΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Αύγουστος 2021


ΝΕΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΠΕ

Ιούλιος 2021


ΝΕΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ “ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021”

Ιούλιος 2021


Επιστολή της Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων ΠΠΕ σε συνέχεια επιτόπιας επίσκεψης μελών της Επιτροπής

Ιούνιος 2020


Δεύτερη Αξιολόγηση

Ιούλιος 2019