News

Νέα Θέση Εργασίας: Στέλεχος Marketing/ Χορηγίες

10.09.2021

Η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αναζητά μέσω της icap.gr νέο/α συνεργάτη για τη θέση του/της
Στελέχους Marketing/ Χορηγίες

Αντικείμενο του Τμήματος Marketing και Δημοσίων Σχέσεων είναι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων προβολής και δημοσίων σχέσεων της Εταιρείας.

Για την υποβολή του βιογραφικού σας, δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο παρακάτω link: https://bit.ly/3E59MJt

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής:

 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση της γενικής στρατηγικής προβολής και δημοσίων σχέσεων, η οποία καθορίζει το πνεύμα και την στρατηγική Επικοινωνίας της Εταιρείας. Η γενική στρατηγική περιλαμβάνει και ενσωματώνει και τη στρατηγική και τις ενέργειες προσέλκυσης κοινού στις δράσεις και τα προγράμματα της Εταιρείας, μετά από συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Κοινού.
 • Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την παραγωγή σχετικού προωθητικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες κ.λπ.) και η φροντίδα για τη διακίνηση του.
 • Η ευθύνη για τον σχεδιασμό και διεξαγωγή ενημερωτικών δράσεων και εκδηλώσεων δράσεων που αποσκοπούν στην ενημέρωση του ειδικότερου -τοπικού ή άλλου- και ευρύτερου κοινού σχετικά με το έργο της Εταιρείας, τον σκοπό και το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα. Ειδικότερα, ευθύνη του Τμήματος είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη δράσεων για την ευρύτερη παρουσία της Εταιρείας και της διοργάνωσης, σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις, σε χώρους πρόσβασης κοινού (ΜΜΜ, αεροδρόμια κ.λπ.) και γενικά η όσο το δυνατόν περισσότερη προβολή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, Ελευσίνα 2023.
 • Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Ενεργοποίησης και Συμμετοχής Κοινού/Πολιτών- Community Engagement βάσει του εγκεκριμένου πλάνου ενεργειών και της εγκεκριμένης επικοινωνιακής πολιτικής και στρατηγικής της Διεύθυνσης Marketing και Επικοινωνίας προκειμένου για την καλύτερη προβολή του έργου της Εταιρείας και στην τοπική κοινωνία, μέσα από την υιοθέτηση του μηνύματος της και την προβολή του στην καθημερινή τους δραστηριότητα, με στόχο την ταύτιση της τοπικής κοινωνίας με το έργο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ώστε να καταστούν όλοι κοινωνοί του μηνύματος της και να διατηρηθεί το αποτύπωμά της στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Η ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικής δημοσίων σχέσεων για την προώθηση στο ευρύ κοινό του έργου της Εταιρείας και τη δικτύωσή της σε διεθνείς διοργανώσεις.
 • Η μέριμνα για την υποδοχή και διαχείριση των επισκεπτών της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, Ελευσίνα 2023.
 • Η υποστήριξη στον σχεδιασμό των επισκέψεων των προσκεκλημένων στους χώρους όπου φιλοξενούνται οι δράσεις της Εταιρείας, καθώς και σε άλλους χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
 • Η μέριμνα για την υποδοχή, φιλοξενία και διαμονή των επίσημων προσκεκλημένων, η τήρηση της εθιμοτυπίας και των σχετικών πρωτοκόλλων.
 • Η υποστήριξη στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων δημοσίων σχέσεων που σχετίζονται με τους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες και θεσμικούς συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις της Εταιρείας.
 • Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα του Γραφείου που του ανατίθεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, ακόμα και αν αυτή δεν προβλέπεται ειδικά.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Στελέχους είναι οι εξής:

 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη και εφαρμογή του σχεδίου Marketing της εταιρείας
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και διαχείριση PR events, επαγγελματικών εκθέσεων.
 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη κειμένων (συγγραφή & επιμέλεια) και διανομή επικοινωνιακού και λοιπού προωθητικού υλικού (έντυπα, φυλλάδια, δελτία τύπου κ.λπ.).
 • Υποστήριξη και επιμέλεια προτάσεων και παρουσιάσεων για την προσέλκυση χορηγών και υποστηρικτών της εταιρείας.
 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό του media plan της εταιρείας.
 • Χρήση τεχνικών ανάλυσης μάρκετινγκ για τη συλλογή δεδομένων (social media, web analytics, rankings κ.λπ.) και παρακολούθηση νέων τάσεων.
 • Παροχή διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξη έργων διαφορετικών προγραμμάτων επικοινωνίας & μάρκετινγκ όπως προετοιμασία εσωτερικών αναφορών, απολογιστικές αναφορές, κ.ά.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής και των προωθητικών καμπανιών για την προώθηση της αποστολής, των δράσεων και των στόχων της ΠΠΕ
 • Παρακολούθηση και ανάλυση του ανταγωνισμού

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Μάρκετινγκ ή στην Επικοινωνία ή στη Νομική σε άλλο συναφές αντικείμενο.
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον (3+) τρία και πλέον έτη σε αντίστοιχη θέση ως βοηθός επικοινωνίας και μάρκετινγκ.
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS office, erp, πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων).
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη κατανόηση των αρχών επικοινωνίας και μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένων του συμβατικού και του ψηφιακού μάρκετινγκ, όπως SEO / μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ.).
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών, τήρησης προθεσμιών, προσοχή στη λεπτομέρεια, υψηλός βαθμός οργάνωσης και ικανότητα εργασίας.
 • Καλή γνώση των μεθόδων έρευνας αγοράς.
 • Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας, προφορικός και γραπτός λόγος σε Ελληνικά και Αγγλικά.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε ΜΒΑ, Marketing, Πολιτισμό και Κινηματογράφο, Πολιτιστική Διαχείριση, Διαχείριση Υπηρεσιών, Digital Marketing και άλλα συναφή αντικείμενα.
 • Επινοητικότητα, δημιουργική φαντασία, κριτική σκέψη.
 • Δυναμισμός και συνέπεια.
 • Διαθεσιμότητα για διεθνή ταξίδια.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης γραφείου.
 • Γνώση των διαδικασιών του Δημόσιου Τομέα.
 • Έκθεση και εμπειρία σε διεθνές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
 • Εμπειρία και γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 09/10/2021.

*Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη απασχόληση ορισμένου χρόνου ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της εταιρίας, χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Νόμου 4509/17 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Ν.4807 11 Ιουνίου 2021 Αρ. Φύλλου 96.