Νέα

Νέες Θέσεις Εργασίας: Η ομάδα της Ελευσίνα 2023 αναζητά συνεργάτες

27.09.2021

Η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης μεγαλώνει και αναζητά μέσω της ICAP Executive Search & Selection νέους συνεργάτες.

Για την αναλυτική περιγραφή των θέσεων, τα απαραίτητα τυπικά προσόντα καθώς και για την υποβολή του βιογραφικού σας, δείτε όλες τις λεπτομέρειες στα παρακάτω link:

1.Στέλεχος Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών: Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

2.Στέλεχος Διεύθυνσης Πολιτιστικής Ανάπτυξης: Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

3.Στέλεχος Διεύθυνσης Πολιτιστικής Κατάρτισης: Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

4.Στέλεχος Κοστολόγησης & Τεχνικών Προδιαγραφών: Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

5.Στέλεχος Υποστήριξης CEO & Παρακαταθήκης: Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

6.Στέλεχος Τμήματος Δημοσίων Συμβάσεων και Διαφάνειας: Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

7.Στέλεχος Marketing/ Χορηγίες: Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

8.Στέλεχος New Media: Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

9.Στέλεχος Λογιστηρίου: Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

10.Στέλεχος Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών: Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

Οι αιτήσεις για τις παραπάνω θέσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 09/10/2021.

11.Διευθυντής Παραγωγής: Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

Για τη θέση “Διευθυντής Παραγωγής”, οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 30/09/2021.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
*Η αμοιβή για τη θέση του «Διευθυντή Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής», όπως και οι αμοιβές για όλες τις θέσεις της Εταιρείας, υπάγεται στο ενιαίο μισθολόγιο ως Ν.Π.Ι.Δ. και αφορά μέγιστη απασχόληση ορισμένου χρόνου ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της Εταιρείας, χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε το με Ν. 4807/2021.

*****

Η ManpowerGroup Greece, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά Υπαλλήλους Υποδοχής (front line staff) για να υποστηρίξουν την ομαλή διεξαγωγή της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας – Eleusis 2023 για την στήριξη των καλλιτεχνικών και λοιπών δράσεων στο πλαίσιο του προγραμματισμού της.

12. Υπάλληλοι Υποδοχής: Περισσότερες Πληροφορίες εδώ
Τοποθεσία: Ελευσίνα
Πρόγραμμα εργασίας: Βάσει προγράμματος εκδηλώσεων
Διάρκεια: Εποχική εργασία

13.Βοηθοί Γενικού Συντονισμού Παραγωγής: Περισσότερες Πληροφορίες εδώ
Τοποθεσία: Ελευσίνα
Πρόγραμμα εργασίας: 8ωρη απασχόληση
Διάρκεια: Εποχική εργασία