Μέσα από τις Κεντρικές Θεματικές επιχειρούμε να συστηματοποιήσουμε το λεξιλόγιο της EUphoria και να αναδείξουμε τη σχέση ανάμεσα στη βιωσιμότητα και στη σύνδεση όλων των τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας με την τέχνη και τον πολιτισμό.

Η πρώτη κεντρική θεματική αντιστοιχεί στην πρώτη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα τόσο η Ελευσίνα όσο και η Ευρώπη: την πρόκληση-ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης μας με το περιβάλλον, με άξονα την επιδίωξη του «ευ» (EUnvironment). Η θεματική EUnvironment περιλαμβάνει 4 προγράμματα, που αντιστοιχούν σε σημαντικά πεδία της σχέσης του σύγχρονου ανθρώπου με το περιβάλλον. Το πρόγραμμα «Δήμητρα-Μητέρα Γη» εστιάζει στη σχέση μας με την τροφή. Το πρόγραμμα «Περσεφόνη» εστιάζει στη σχέση μας με το αστικό πράσινο, τους κήπους και τα λουλούδια. Το πρόγραμμα «Οικοπολιτισμός» εστιάζει στην κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και την ανακύκλωση. Τέλος, το πρόγραμμα «Θηλυκή Φύση» εστιάζει στην πολιτιστική κληρονομιά και τη γυναικεία φύση.