Πρόσκληση 21ης συνεδρίασης (διά περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου

09.09.2021


Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης Δ.Σ. (διά περιφοράς) της ELEUSIS 2023

07.09.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης μετακίνησης συμμετέχουσας στο πλαίσιο του προγράμματος «Atelier for Art and Production Managers» από την πόλη Linz της Αυστρίας στα Χανιά Κρήτης

07.09.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση του νέου λογοτύπου και της νέας εταιρικής ταυτότητας της Εταιρείας

05.08.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε.) στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Αισχύλεια 2021»

05.08.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης για τη μετάβαση του Γενικού Καλλιτεχνικού Διευθυντή, της Διευθύντριας Επικοινωνίας και Marketing και της Διευθύντριας Πολιτιστικής Κατάρτισης της Εταιρείας στην πόλη Kaunas της Λιθουανίας στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο ECoC Family Meeting 2021

05.08.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης για τη μετάβαση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διευθύντριας Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών, της Διευθύντριας Πολιτιστικής Κατάρτισης και του Διευθυντή Ανάπτυξης και Συμμετοχής Κοινού της Εταιρείας στην πόλη Veszprem της Ουγγαρίας, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου της πόλης Veszprem

05.08.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες βοηθών παραγωγής, γενικής ενημέρωσης, ταξιθεσίας και επιστασίας μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021

05.08.2021


Λήψη απόφασης για τη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021

05.08.2021