Λήψη απόφασης για την έγκριση των Σχεδίων Δράσης 2022

23.12.2021


Πρόσκληση 31ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023

20.12.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης και φιλοξενίας μέντορα στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής δράσης “U(R)TOPIAS – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ”

15.12.2021


Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 633/05-10-2021 Σύμβασης Προμήθειας Έντυπου Υλικού Εκτυπώσεων

15.12.2021


Λήψη απόφασης για την προκήρυξη μέσω ανοιχτής πρόσκλησης της θέσης Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και Συμβούλου Παρακαταθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών και Προσωπικού της Εταιρείας

15.12.2021


Λήψη απόφασης για την προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4807/2021

15.12.2021


Λήψη απόφασης για την κήρυξη άγονης θέσης του Διευθυντή Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, βάσει του Άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4807/2021

15.12.2021


Λήψη απόφασης για την κάλυψη της θέσης Στελέχους Κοστολόγησης, Τεχνικών Προδιαγραφών και Εκτέλεσης Παραγωγής, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/202

15.12.2021


Λήψη απόφασης για την κάλυψη της θέσης Στελέχους Πολιτιστικής Ανάπτυξης, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021

15.12.2021