Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εκτυπώσεων για τις καλλιτεχνικές δράσεις της ELEUSIS 2023

23.09.2021


Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα αποδοχής της παραχώρησης χρήσης από εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» προς την ELEUSIS 2023 χώρων εντός της βιομηχανικής εγκατάστασης της πρώτης, έγκριση των όρων του σχετικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο όπως υπογράψει το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό

20.09.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση της σκοπιμότητας και της δαπάνης για τη μετάβαση της Διευθύντριας Κτηριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών, της Διευθύντριας Επικοινωνίας & Μarketing και της Συντονίστριας Έργου της ELEUSIS 2023 στην πόλη Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ύστερα από πρόσκληση της Π.Π.Ε. Μatera 2019

20.09.2021


Λήψη απόφασης για την κατοχύρωση νέας διεύθυνσης για την επίσημη ιστοσελίδα της ELEUSIS 2023

20.09.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση της πολυετούς δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες φωτογράφισης για τις δράσεις και τα έργα της ELEUSIS 2023 για τα έτη 2021-2022

20.09.2021


Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρ. 68/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εκτυπώσεων για καλλιτεχνικές δράσεις της Εταιρείας.»

20.09.2021


Λήψη απόφασης για την προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, σύμφωνα το άρθρο 66 του Ν. 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε Ν. 4807/2021 και ορισμός Επιτροπής Προσλήψεων

20.09.2021


Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023

16.09.2021


Έγκριση δαπάνης για τη μετάβαση του Γενικού Καλλιτεχνικού Διευθυντή, της Διευθύντριας Επικοινωνίας και Marketing και της Διευθύντριας Πολιτιστικής Κατάρτισης της Εταιρείας στην πόλη Kaunas της Λιθουανίας στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο ECoC Family Meeting 2021

10.09.2021