Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» που αφορά την θέσπιση και λειτουργία ενός Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ελευσίνας “IN SITU”, έγκριση σχετικής δαπάνης και εξουσιοδότηση εκπροσώπων για την υπογραφή αυτής.

18.05.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την υλοποίηση του καλλιτεχνικού έργου «Mystery 99_The ARK (Μυστήριο 99_The ARK)».

05.05.2022


Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

03.05.2022


Πρόσκληση 12ης Συνεδρίαση (διά περιφόρας) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023

27.04.2022


Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 436/21-09-2020 Σύμβασης Παροχής Νομικών Υπηρεσιών υποστήριξης. (51/2022)

21.04.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση της καλλιτεχνικής δράσης «ΕΛΕΥΣΙΝΑ & ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΚΗΝΗ & ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ».

21.04.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Initiation As Methodology» στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού έργου «V.A. Initiator». (49/2022)

21.04.2022


Λήψη απόφασης για την παράδοση δωροεπιταγών στους υπαλλήλους της Εταιρείας. (47/2022)

21.04.2022


Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς το Δήμο Ελευσίνας για την παραχώρηση χρήσης καταστήματος για την χωροθέτηση του Καλλιτεχνικού Προγράμματος της ELEUSIS 2023

21.04.2022