Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

12.01.2022


Λήψη απόφασης για την αποστολή αιτήματος προς την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά-Νήσων και Δυτικής Αττικής για την παραχώρηση χρήσης κτηρίου πρώην Αναψυκτηρίου, επί της παραλιακής ζώνης Ελευσίνας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Εταιρείας

23.12.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης μετακίνησης της Διευθύντριας Παραστατικών Τεχνών και του Στελέχους Σύγχρονης Τέχνης της Εταιρείας στην πόλη Kaunas της Λιθουανίας για την τελετή έναρξης της Kaunas 2022

23.12.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης μετακίνησης της Διευθύντριας Επικοινωνίας και Marketing, της Διευθύντριας Σύγχρονης Τέχνης και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην πόλη Novi Sad της Σερβίας για την τελετή έναρξης της Novi Sad 2022

23.12.2021


Λήψη απόφασης για την ανανέωση της σύμβασης εργασίας για την θέση Στελέχους Επικοινωνίας και Marketing/New Media, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, για επιπλέον ένα (1) έτος, με δικαίωμα ανανέωσης, βάσει του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021

23.12.2021


Λήψη απόφασης για την κήρυξη άγονης θέσης του Στελέχους Επικοινωνίας και Marketing/Χορηγιών, βάσει του Άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4807/2021

23.12.2021


Λήψη απόφασης για την κάλυψη της θέσης Στελέχους Επικοινωνίας και Marketing/New Media, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021

23.12.2021


Λήψη απόφασης για την κάλυψη της θέσης Στελέχους Παραστατικών Τεχνών, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021

23.12.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση του Προϋπολογισμού 2022

23.12.2021