Blog

Η ομάδα του Pilot Cities στο Beyond the Obvious

18.12.2019

Η ομάδα των πολιτιστικών διαμεσολαβητών του προγράμματος Pilot Cities σχεδιάζει το δικό της σχέδιο δράσης για την ενδυνάμωση της πολιτιστικής στρατηγικής της Ελευσίνας, με σκοπό αυτό να υλοποιηθεί μέσα στο 2020. Μέσα στο πλαίσιο αυτό εκπαιδεύεται στη διαδικασία του συμμετοχικού σχεδιασμού αλλά και αποκτά τεχνογνωσία και νέες εμπειρίες μέσα από ανταλλαγές με συμμετέχοντες άλλων Pilot Cities. Πρώτη στάση στο ταξίδι αυτό, ήταν η συμμετοχή δύο εκ των πολιτιστικών διαμεσολαβητών της Ελευσίνας, της Μαίρης Μητροπούλου και της Σταυρούλας Μπαλόκα, στο Beyond the Obvious, την κορυφαία ετήσια συνάντηση του οργανισμού Culture Action Europe που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Kostanz (Γερμανία) από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου 2019.

Λίγα λόγια για τη φετινή έκδοση του Beyond the Obvious

Η φετινή έκδοση του Beyond the Obvious έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη πολιτιστικών πρακτικών στην περιφέρεια. Η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, η πολιτιστική καινοτομία και η πολιτιστική σταδιοδρομία θεωρούνται συχνά ως “αποκλειστικότητα” του αστικού χώρου. Ως αποτέλεσμα, οι πολιτιστικές και καλλιτεχνικές πρακτικές που προκύπτουν, πέρα από τα στενά όρια του αστικού τομέα, δεν αποκτούν την προσοχή και την αναγνωρισιμότητα που τους αξίζει.

Η παραπάνω αντίληψη στηρίζεται στην παρωχημένη υπόθεση ότι οι αγροτικές περιοχές είναι αμετάβλητες, παραδοσιακές και συντηρητικές, ενώ οι πόλεις είναι γεμάτες από εκσυγχρονιστές, καινοτόμους και προοδευτικούς ανθρώπους και επαγγελματίες. Ωστόσο, στην πράξη, οι πολιτιστικές σκηνές στις μεγάλες πόλεις μπορεί μερικές φορές να λειτουργούν περιοριστικά για το ίδιο το έργο, τον καλλιτέχνη και το κοινό, ενώ αντίθετα, παραδείγματα από την περιφέρεια επιδεικνύουν πιο πρωτοποριακά πολιτιστικά έργα και δημιουργούν συνθήκες όπου πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις μπορούν να ευδοκιμήσουν και να εφαρμοστούν.

H συνάντηση Beyond the Obvious συγκέντρωσε πολιτικούς εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης από ευρωπαϊκές πόλεις, προέδρους και εκπροσώπους κοινωνικών και οικονομικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτιστικούς και άλλους οργανισμούς, πολιτιστικά ιδρύματα, καλλιτέχνες, εκπροσώπους ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και πολίτες από τις δύο περιοχές του Kostanz, Γερμανίας δηλαδή και Ελβετίας.

Culture Action Europe 24.10.2019 in Konstanz/Kreuzlingen (D/CH)

Oι εντυπώσεις των δύο Ελευσίνιων, όπως τις καταγράφει η Μαίρη Μητροπούλου

Όλοι συμφωνήσαμε πως οι μεταβολές στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο και η δημογραφική αλλαγή οδηγούν σε αυξημένο ενδιαφέρον για τις μη αστικές περιοχές και τους ανθρώπους των περιοχών αυτών τόσο στην πολιτική όσο και στον πολιτισμό. Οι σύγχρονες προκλήσεις λαμβάνουν κοινωνικές και πολιτιστικές απαντήσεις από την περιφέρεια και οι απαντήσεις αυτές είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ανθρώπων και του τόπου στον οποίο αυτοί ζουν σε διάλογο με το κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο. Οι έννοιες όπως η συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας, η χρηστή διακυβέρνηση και η δημοκρατία, η ευημερία και η εργασία αποκτούν και άλλες αποχρώσεις. Οι τεχνολογικές εξελίξεις μας καλούν επίσης να επανεξετάσουμε τις έννοιες του “κέντρου” και της “περιφέρειας” και να προσφέρουμε στις ίδιες τις κοινότητες πιο δημοκρατικές και δίκαια κατανεμημένες μορφές συμμετοχής στη ζωή της κοινότητας.

Όσον αφορά την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής στην περιφέρεια κατά τη διάρκεια των δύο ημερών θέσαμε και επιχειρήσαμε να δώσουμε απαντήσεις σε κομβικά ερωτήματα όπως: Πώς οι αγροτικές κοινότητες, οι καλλιτέχνες, οι ακτιβιστές, τα μουσεία και άλλες συλλογές δημιουργούν δομές ικανές να προτείνουν άλλες μορφές συμμετοχής στην κοινωνική τους ζωή; Τι είδους ευκαιρίες προσφέρει η ψηφιοποίηση, ιδίως όσον αφορά την αποκέντρωση; Πώς αναπτύσσεται το πολιτιστικό έργο στις απομακρυσμένες περιοχές; Οι από-βιομηχανοποιημένες και απομακρυσμένες οικονομίες δημιουργούν άλλες μορφές εργασίας; Πώς μπορούν οι πολιτιστικές πρακτικές να είναι βιώσιμες στο πλαίσιο αυτό;

Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε μια αλλαγή προοπτικής όσον αφορά την πολιτιστική παραγωγή σε μη αστικές περιοχές; Πώς μπορούμε να δώσουμε καλύτερη προβολή και να στηρίξουμε τις καλλιτεχνικές πρακτικές στις μη αστικές περιοχές;

Από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της συνολικής εμπειρίας, είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των συνομιλητών μας όταν παρουσίασαμε τη διαδρομή δημιουργίας της ομάδας πολιτιστικών διαμεσολαβητών PilotCities της Ελευσίνας από τη φάση αυτοαξιολόγησης και χαρτογράφησης της πόλης τον περασμένο Ιανουάριο, τον ενεργό ρόλο της ομάδας και τον καταμερισμό του έργου σε επιμέρους ομάδες εργασίας (δικτύωσης, προγραμμάτων κατάρτισης και πολιτιστικής στρατηγικής), και, τέλος τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας, ώστε μέσω συμμετοχικού σχεδιασμού, όλων των ομάδων των πολιτών, να σχεδιαστεί και να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ένα πλάνο πολιτιστικής στρατηγικής για την πόλη.