Νέα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ης φάσης αξιολόγησης ανοιχτής πρόσκλησης καλλιτεχνικών προτάσεων για το πρόγραμμα της Ελευσίνα 2023

11.10.2021

Ολοκληρώθηκε η 1η φάση αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης που απηύθυνε η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης κατά το διάστημα από τις 11 Φεβρουαρίου έως 14 Απριλίου 2021. Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα ενημερωθούν άμεσα μέσω email για την πορεία της πρότασής τους. 

Συνολικά κατατέθηκαν 1598 προτάσεις από 47 χώρες, εκ των οποίων 1558 έγκυρες, ενώ το 70% των προτάσεων αποτελούσαν ελληνικές συμμετοχές. 

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς αξιολόγησης όλων των προτάσεων από την Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση της ELEUSIS 2023 και λόγω του μεγάλου αριθμού των συμμετοχών, η 1η φάση διήρκησε συνολικά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό προγραμματισμό, καθώς κρίθηκε απαραίτητο όλες οι προτάσεις να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν επισταμένως με τον ίδιο σεβασμό και την ίδια βαρύτητα. 

Οι συμμετοχές που περνούν στην 2η φάση της αξιολόγησης είναι 779. Πρόκειται για τις προτάσεις οι οποίες κατά το ανωτέρω αρχικό στάδιο αξιολόγησης κρίθηκε ότι συμφωνούν επαρκώς με τα κριτήρια της Ανοιχτής Πρόσκλησης και παρουσιάζουν ικανή συνάφεια με τους Στρατηγικούς στόχους του καλλιτεχνικού προγράμματος της ELEUSIS 2023. 

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν με το πέρας της 2η φάσης αξιολόγησης θα ενταχθούν στο Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα της διοργάνωσης με διαφορετικές εκδοχές συνεργασίας όπως αυτούσιες, εν μέρει, σε συμπαραγωγή, με την υποστήριξη κ.οκ. 

Ενδέχεται στο διάστημα αυτό να υπάρξει επικοινωνία με τους συμμετέχοντες για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόταση τους. 

Η 2η φάση αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί στις 25 Οκτωβρίου 2021, και με τη λήξη της θα ενημερωθούν εκ νέου μέσω email όλοι οι συμμετέχοντες για την πορεία της πρότασής τους.

Υπενθυμίζεται ότι όσες προτάσεις περνάνε στη 2η φάση εξασφαλίζουν την πιθανή ένταξη τους στο πρόγραμμα της ELEUSIS 2023, ως έγκυρες, κατάλληλες και πληρούσες τα σχετικά κριτήρια και τους στόχους του προγράμματος. Σε καμία περίπτωση αυτή η επιλογή δεν δημιουργεί στην ELEUSIS 2023 δέσμευση απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου – της δράσης στο πλαίσιο του προγράμματός της, αλλά απλώς και μόνο εκκινεί τη διαδικασία πιθανής ένταξης των εν λόγω έργων/δράσεων στο πρόγραμμα της ELEUSIS 2023 ως έγκυρων, κατάλληλων και πληρούντων τα σχετικά κριτήρια και τους στόχους του προγράμματος.